Rezerwacja terminu lekcji:
Lekcje muzealne i warsztaty prowadzone są wyłącznie dla grup, które zarezerwowały wcześniej termin.

Rezerwacja terminów dla grup i uzgadnianie tematów – wyłącznie telefonicznie w Dziale Naukowo-Oświatowym:
Tel. 22 831-76-91
831-40-61 w. 110
(zgłoszeń e-mailem nie uwzględniamy)

Lekcje muzealne są bezpłatne, warunkiem uczestnictwa jest wykupiony bilet wstępu (ulgowy dla uczniów i studentów) na wystawy aktualnie czynne w Muzeum Literatury.
Edukacja

Oferta edukacyjna Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Zgłoszenia grup przyjmujemy wyłącznie telefonicznie w Dziale Naukowo-Oświatowym:

tel. 22 831 76 91.

Warunkiem udziału we wszystkich zajęciach jest zakupienie biletu wstępu do Muzeum Literatury – uczniowie i studenci do 26 roku życia: 1 zł od osoby (w ramach programu MKiDN „Kultura Dostępna”). Nauczyciele i opiekunowie grup za wstęp nie płacą.

Tematy lekcji muzealnych realizowanych w salach naszej stałej ekspozycji

 „Adam Mickiewicz 1798-1855”:
1. Życie i twórczość Adama Mickiewicza na tle epoki
2. Klucze do romantyzmu (o cechach polskiego i europejskiego romantyzmu)
3. Tematy romantyczne w malarstwie
4. Bohater romantyczny
5. Mickiewicz w Rosji
6. Paryskie lata Wieszcza
7. Pan Tadeusz– polska epopeja narodowa
8. Z dziejów rodziny M. (M… jak Mickiewicz)
9. Wielka Emigracja
10. Mesjanizm – Mickiewicz w Kole Sprawy Bożej

Prowadzący odwołują się do dzieł sztuki i pamiątek, także cytatów literackich, objętych ekspozycją. Ponadto dla studentów szkół profilowanych, pomaturalnych i wyższych uczelni proponujemy wykłady poświęcone historii Muzeum Literatury, połączone z prezentacją ekspozycji lub omówieniem naszych zbiorów (najcenniejszych kolekcji, w tym mickiewiczianów). Obowiązują bilety wstępu do Muzeum.

Program edukacyjny do wystawy Antoniego J. Pastwy pt. „Zwierzęta i ludzie. Wspólne słońce, wspólny cień”.

  1. Pisarze i ich czworonożni ulubieńcy. Wykład i prezentacja. Liceum, UTW.
  2. Średniowieczne bestiariusze. Wykład i prezentacja. Liceum, UTW.
  3. Odgłosy zwierząt – warsztat edukacyjny dla dzieci.

„Średniowieczne bestiariusze. Wykład i prezentacja.”

Średniowieczne Bestiaria były pierwszymi utworami, które w uporządkowany sposób zbierały informacje na temat zwierząt, pełnionych przez nie funkcji oraz symboli, jakie reprezentowały w kulturze. Przedstawione w sposób ikoniczny, odnosiły się do postaw moralnych ludzi, ich wierzeń i sposobu postrzegania świata. Zawarte wówczas w postaciach zwierząt symbole zostały tak silnie utrwalone we wspólnej świadomości – najczęściej za pośrednictwem literatury – że dziś, pomimo upływu ponad piętnastu wieków, wciąż są w niej żywo obecne. Znaczna część zwierzęcych metafor i animizacji nieustannie wykorzystywana jest w twórczości, zwłaszcza poetyckiej, w związku z czym może być doskonałym kluczem do interpretacji poezji i prozy. Bajkowa antropomorfizacja, czy fantastyczne istoty w literaturze Romantyzmu to tylko jedne z bardzo wielu realizacji uniwersalnych zwierzęcych toposów.

Podczas zajęć w Muzeum Literatury będzie można poznać historię średniowiecznych bestiariuszy oraz ich znaczenie w świetle kultury i wierzeń średniowiecznej Europy.

Dla kogo? Młodzież szkolna – liceum i UTW

Czas trwania: 1.5 h

Prowadząca: Dominika Trębacz

Zajęcia Od-głosy Zwierząt 

Warsztaty kreatywnego myślenia zorganizowane w przestrzeni wystawy „Zwierzęta i ludzie. Wspólne słońce, wspólny cień”, których celem jest wydobycie dziecięcej wrażliwości na los zwierząt i podjęcie próby zrozumienia zwierzęcego świata – jego problemów i radości.

Uczestnicy wybierają rzeźbę, która najbardziej im się podoba, wspólnie zastanawiają się nad jej symboliką, a następnie aranżują rozmowę ze zwierzęciem, które przedstawia. Opisują lub rysują tematy, które są ważne dla człowieka w konfrontacji ze zwierzęciem.

A gdyby odwrócić tę sytuację? Gdyby to zwierzęta mogły mówić, co powiedziałyby człowiekowi? Do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej dzieci wrzucają napisane przez siebie listy od zwierzęcia do człowieka.

Czas trwania: do 1.5 godziny

Dla kogo? Klasy I-VI

Prowadzenie: Jan Barański

INNE MUZEUM

Prowadzimy również niekonwencjonalne zajęcia z elementami zabawy i warsztatów twórczych, wspierające aktywność uczniów (niektóre są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym). Zajęcia te, dość dalekie od tradycyjnej formy oprowadzania, ułatwiają dzieciom i młodzieży nie tyle bierne przyswojenie wiedzy na dany temat, ile skupienie uwagi na wybranych eksponatach lub problemach. Obecnie są to:

Warsztaty związane ze stałą wystawą „Adam Mickiewicz 1798-1855”:

1. „Muzealni detektywi”

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów gimnazjalnych.

Uczestnicy sami odnajdują fragmenty wystawy i eksponaty, które pozwolą im zrekonstruować życiorys Adama Mickiewicza. Wyposażeni w pomocne informacje i wskazówki ruszają w teren. Każda grupa zdobywa „dowody” – dokumentację wybranych wydarzeń z życia poety. Na zakończenie zbieramy wszystkie dane, które składają się na opowieść o Adamie Mickiewiczu prezentowaną przez uczestników zajęć.

Dla grupy od 15 do 30 osób.

2. „Przyjaciele”

Warsztat teatralny dla dzieci z klas I-IV i V-VI szkół podstawowych.

Czas trwania 1 h 30 min Zajęcia odbywają się na salach ekspozycji stałej poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Proponujemy uczniom tekst bajki Adama Mickiewicza pt. „Przyjaciele”. Po krótkim wstępie, rozdaniu tekstów i wyznaczeniu ról, wszyscy uczniowie razem z nauczycielami biorą udział w próbie czytanej, podczas której poznajemy tekst, improwizujemy scenki i uczymy się wygłaszać role. W drugiej części warsztatów „wystawiamy na scenie” bajkę Mickiewicza. Uczniowie tworzą „żywą” scenografię i biorą udział w próbie generalnej, a następnie w premierowym przedstawieniu. Warsztat ma charakter „zabawy” w teatr i nie wymaga przygotowań w szkole. W spektaklu biorą udział wszystkie dzieci z nauczycielami i prowadzącym zajęcia.

Ostatnie 20 minut spotkania przeznaczone jest na opowieść o przyjaźniach Adama Mickiewicza i spacerze po ekspozycji ze wskazaniem na ciekawe eksponaty.

 

Warsztaty prowadzone niezależnie od ekspozycji, związane z charakterem zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza:

1.  Zajęcia warsztatowe „Od deski do deski”

Przeznaczone dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i z klas gimnazjalnych.

Uczestnicy poznają podstawy historii książki, różne rodzaje i formy książek, podstawowe pojęcia związane z ich budową i redakcją. Dowiadują się jakie znaczenie ma układ graficzny strony, jakie jest miejsce ilustracji i tekstu i czym jest książka artystyczna (unikatowa). Tworzą zespoły redakcyjne i przygotowują własne projekty wydawnicze. Prace zakończone są prezentacją gotowych projektów. Zajęcia modyfikujemy w zależności od wieku uczestników.

Limit uczestników: 25 osób.

2. Zajęcia „Pudełko zwane wyobraźnią”. Przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz gimnazjów i liceów.

Zajęcia rozwijające wyobraźnię, wrażliwość, wzbogacające słownictwo i przygotowujące do interpretacji tekstu poetyckiego.

Dla uczniów szkół podstawowych, oprócz zabaw słownych opartych na skojarzeniach proponujemy tworzenie metafor, odkrywanie środków poetyckich i próbę wspólnej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta.

W pracy ze szkołami gimnazjalnymi i liceami kładziemy nacisk na pogłębioną interpretację wiersza Zbigniewa Herberta.
Zajęcia trwają ok. 1,5 godziny.

Limit uczestników: 25 osób. Koszt 1 PLN od uczestnika

3. „Podróż z Pchłą Szachrajką”

Przedstawienie przeznaczone jest dla przedszkolaków (w wieku 3+) i uczniów zerówki.

„Podróż z Pchłą Szachrajką” to spektakl Teatru Lektur dla najmłodszych gości Muzeum Literatury. Na przedstawienie składają się wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy ułożone w zabawną i barwną historię przez Annę Seniuk, która jest także reżyserem spektaklu.

Motywem przewodnim jest podróż Pchły, która na swej drodze spotyka postaci z innych bajek: Samochwałę, Skarżypytę i zwierzęta z ZOO. Oczywiście wagony ze wszystkimi podróżnymi ciągnie słynna Lokomotywa.

W czasie spektaklu aktorzy: Kinga Ilgner i Maciej Wojdyła rozmawiają z dziećmi o znanych im bajkach, zachęcają do uczestnictwa, dbając o stworzenie nastroju świetnej zabawy.

Zgłoszenia grup pracownicy Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury przyjmują telefonicznie, pod numerem 22 831 76 91. Nauczyciele i opiekunowie grup za wstęp nie płacą.

 

Warsztat dla maturzystów w Muzeum Literatury

Nowa edycja zajęć rozpocznie się 1 lutego 2017 r.

Zapraszamy na oryginalny warsztat dla maturzystów, który będzie się odbywał w przestrzeniach wystawowych Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Wychodząc naprzeciw wymogom najnowszej matury z języka polskiego, proponujemy zajęcia polegające na interpretacji zarówno tekstów literackich, jak dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, plakatów, fotografii) stanowiących ważny element ustnego egzaminu maturalnego. Każdy uczestnik będzie miał możliwość napisania próbnych wypracowań, rozwiązania zadań testowych oraz zmierzenia się z próbnym egzaminem ustnym. Omówione zostaną wszystkie lektury wskazane w aktualnej Podstawie programowej jako obowiązkowe. Będziemy pracować wykorzystując bogate zasoby Muzeum Literatury, w swobodnej, wolnej od stresu atmosferze. Zajęcia odbywać się będą w środy, w godz. 15.00-16.30. Spotykamy się w hallu Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20

Na warsztat nie zapisujemy grup – zapraszamy indywidualnych uczestników (mile widziani także uczniowie młodszych klas liceów i techników).

Prowadzenie: dr Michał Friedrich, kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury, pracownik Zakładu Edukacji Polonistycznej Wydziału Polonistyki UW, nauczyciel warszawskich liceów z wieloletnim doświadczeniem; współautor książki Miłosz w szkole (wyd. Stentor) oraz autor scenariuszy lekcji i sprawdzianów dla wydawnictwa MAC Edukacja.

MUZEUM  LITERATURY im. Adama Mickiewicza
Adres: 00-272 WARSZAWA, Rynek Starego Miasta 20
Muzeum jest czynne w tygodniu: pon., wt., pt. w godz.10.00-16.00; śr., czw. w godz.11.00-18.00;
niedziela w godz. 11.00-17.00 (oprócz ostatniej niedzieli w miesiącu).

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP