Przejdź do treści

Edukacja

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Muzeum Literatury. Zajęcia prowadzone są przez Dział Naukowo-Oświatowy. Oferujemy lekcje stacjonarne i zajęcia online.

Edukacja stacjonarnie

Zgłoszenia grup na zajęcia stacjonarne przyjmujemy wyłącznie telefonicznie w Dziale Naukowo-Oświatowym: tel. 22 831 76 91.

Warunkiem udziału we wszystkich zajęciach jest zakupienie biletu wstępu do Muzeum Literatury. Nauczyciele i opiekunowie grup za wstęp nie płacą. Zajęcia odbywają się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Tematy lekcji muzealnych realizowanych w salach naszej stałej ekspozycji

 „Adam Mickiewicz 1798-1855”:
1.Życie i twórczość Adama Mickiewicza na tle epoki
2. Klucze do romantyzmu (o cechach polskiego i europejskiego romantyzmu)
3. Tematy romantyczne w malarstwie
4. Bohater romantyczny
5. Mickiewicz w Rosji
6. Paryskie lata Wieszcza
7. Pan Tadeusz– polska epopeja narodowa
8. Z dziejów rodziny M. (M… jak Mickiewicz)
9. Wielka Emigracja
10. Mesjanizm – Mickiewicz w Kole Sprawy Bożej

Prowadzący odwołują się do dzieł sztuki i pamiątek, także cytatów literackich, objętych ekspozycją. Ponadto dla studentów szkół profilowanych, pomaturalnych i wyższych uczelni proponujemy wykłady poświęcone historii Muzeum Literatury, połączone z prezentacją ekspozycji lub omówieniem naszych zbiorów (najcenniejszych kolekcji, w tym mickiewiczianów). Obowiązują bilety wstępu do Muzeum.

Problemy migracji i wykluczenia na podstawie doświadczeń Dantego Alighieri, Adama Mickiewicza i historii współczesnej – autorska lekcja przygotowana przez Jarosława Mikołajewskiego

Inne Muzeum

Prowadzimy również niekonwencjonalne zajęcia z elementami zabawy i warsztatów twórczych, wspierające aktywność uczniów (niektóre są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym). Zajęcia te, dość dalekie od tradycyjnej formy oprowadzania, ułatwiają dzieciom i młodzieży nie tyle bierne przyswojenie wiedzy na dany temat, ile skupienie uwagi na wybranych eksponatach lub problemach. Obecnie są to:

Warsztaty związane ze stałą wystawą „Adam Mickiewicz 1798-1855”:

Muzealni detektywi

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla starszych uczniów szkół podstawowych.

Uczestnicy sami odnajdują fragmenty wystawy i eksponaty, które pozwolą im zrekonstruować życiorys Adama Mickiewicza. Wyposażeni w pomocne informacje i wskazówki ruszają w teren. Każda grupa zdobywa „dowody” – dokumentację wybranych wydarzeń z życia poety. Na zakończenie zbieramy wszystkie dane, które składają się na opowieść o Adamie Mickiewiczu prezentowaną przez uczestników zajęć.

Dla grupy od 15 do 30 osób.

Przyjaciele

Warsztat teatralny dla dzieci z klas I-IV i V-VI szkół podstawowych.

Czas trwania 1 h 30 min Zajęcia odbywają się na salach ekspozycji stałej poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Proponujemy uczniom tekst bajki Adama Mickiewicza pt. „Przyjaciele”. Po krótkim wstępie, rozdaniu tekstów i wyznaczeniu ról, wszyscy uczniowie razem z nauczycielami biorą udział w próbie czytanej, podczas której poznajemy tekst, improwizujemy scenki i uczymy się wygłaszać role. W drugiej części warsztatów „wystawiamy na scenie” bajkę Mickiewicza. Uczniowie tworzą „żywą” scenografię i biorą udział w próbie generalnej, a następnie w premierowym przedstawieniu. Warsztat ma charakter „zabawy” w teatr i nie wymaga przygotowań w szkole. W spektaklu biorą udział wszystkie dzieci z nauczycielami i prowadzącym zajęcia.

Ostatnie 20 minut spotkania przeznaczone jest na opowieść o przyjaźniach Adama Mickiewicza i spacerze po ekspozycji ze wskazaniem na ciekawe eksponaty.

Warsztaty prowadzone niezależnie od ekspozycji, związane z charakterem zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza:

Od deski do deski

Warsztaty przeznaczone dla uczniów od IV klasy szkół podstawowych.

Uczestnicy poznają podstawy historii książki, różne rodzaje i formy książek, podstawowe pojęcia związane z ich budową i redakcją. Dowiadują się jakie znaczenie ma układ graficzny strony, jakie jest miejsce ilustracji i tekstu i czym jest książka artystyczna (unikatowa). Tworzą zespoły redakcyjne i przygotowują własne projekty wydawnicze. Prace zakończone są prezentacją gotowych projektów. Zajęcia modyfikujemy w zależności od wieku uczestników.

Limit uczestników: 25 osób.

Pudełko zwane wyobraźnią

Warsztaty przeznaczone dla uczniów od IV klasy szkół podstawowych i liceów. Zajęcia rozwijające wyobraźnię, wrażliwość, wzbogacające słownictwo i przygotowujące do interpretacji tekstu poetyckiego.

Dla uczniów szkół podstawowych, oprócz zabaw słownych opartych na skojarzeniach proponujemy tworzenie metafor, odkrywanie środków poetyckich i próbę wspólnej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta.
W pracy z uczestnikami kładziemy nacisk na pogłębioną interpretację wiersza Zbigniewa Herberta.
Zajęcia trwają ok. 1,5 godziny.

Limit uczestników: 25 osób.

Prowadzenie: Piotr Prasuła p.prasula@muzeumliteratury.pl

Podróż z Pchłą Szachrajką

Przedstawienie przeznaczone jest dla przedszkolaków (w wieku 3+) i uczniów zerówki.

„Podróż z Pchłą Szachrajką” to spektakl Teatru Lektur dla najmłodszych gości Muzeum Literatury. Na przedstawienie składają się wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy ułożone w zabawną i barwną historię przez Annę Seniuk, która jest także reżyserem spektaklu.

Motywem przewodnim jest podróż Pchły, która na swej drodze spotyka postaci z innych bajek: Samochwałę, Skarżypytę i zwierzęta z ZOO. Oczywiście wagony ze wszystkimi podróżnymi ciągnie słynna Lokomotywa.

W czasie spektaklu aktorzy: Kinga Ilgner i Paweł Paprocki rozmawiają z dziećmi o znanych im bajkach, zachęcają do uczestnictwa, dbając o stworzenie nastroju świetnej zabawy.

Edukacja online

Zachęcamy do skorzystania z muzealnych zajęć online przygotowanych przez pracowników Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.  Zajęcia w cyklu Mickiewicz na życzenie, prowadzone dla szkół każdego profilu i stopnia. Zgłoszenia na wybrane lekcje, prosimy przesyłać mailem, na podane poniżej adresy.

Oferujemy następujące tematy:

Życie i twórczość Adama Mickiewicza na tle epoki.

Lekcja, ilustrowana autorskimi prezentacjami, poświęcona jest biografii i wybranym elementom twórczości Adama Mickiewicza. Przedstawione zostaną dzieje poety z wydarzeniami historycznymi w tle. Dom rodzinny w Nowogródku, studia w Wilnie, przymusowy pobyt w Rosji, podróże po Europie i tułaczka po klęsce Powstania Listopadowego, która doprowadziła go do Paryża, gdzie poeta osiadł na stałe.

m.fijalkowski@muzeumliteratury.pl;
j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl;
p.prasula@muzeumliteratury.pl;
m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl;

Adam Mickiewicz. 1798-1855.

Lekcja prowadzona bezpośrednio na wystawie Adam Mickiewicz 1798-1855, która jest stałą ekspozycją w Muzeum Literatury. W sześciu salach, zawierających blisko ponad czterysta eksponatów – dzieł sztuki i pamiątek, a także cytatów literackich, przestawione zostały losy poety i jego bliskich – rodziny i przyjaciół, na tle ówczesnej, burzliwej historii. Podczas lekcji będzie mowa o domu rodzinnym w Nowogródku, o debiucie romantycznym, o podróżach i tułaczce emigracyjnej Mickiewicza, wreszcie o życiu w Paryżu, gdzie Mickiewicz napisał Pana Tadeusza, swój ostatni wielki poemat, gdzie założył dom i rodzinę i skąd wyjechał w swoją ostatnią podróż do Konstantynopola.

Adam Mickiewicz. 1798–1855

The lesson is conducted directly at the “Adam Mickiewicz 1798–1855” exhibition, which is a permanent exhibition at the Museum of Literature. The life of the greatest Polish poet and his relatives – family and friends – is presented against the background of the turbulent history of that period in six rooms containing nearly four hundred exhibits – works of art and personal objects as well as literary quotations. During the lesson we will discuss the birthplace of Mickiewicz in Nowogródek, his romantic debut, his numerous travels and emigration wanderings and finally about his life in Paris, (where Mickiewicz wrote Pan Tadeusz [Master/Sir Thaddeus], his last poem and Poland’s celebrated epic), where he founded home and raised a family and from where he left for his last journey to Constantinople.

(approx. 1 h)

Adam Mickiewicz. 1798–1855

Der Unterricht findet direkt in der Ausstellung Adam Mickiewicz 1798–1855 statt, die eine Dauerausstellung im Literaturmuseum ist. Das Leben des größten polnischen Dichters und seiner Verwandten – Familie und Freunde – wird vor dem Hintergrund der turbulenten Geschichte dieser Zeit in sechs Räumen mit fast vierhundert Exponaten – Kunstwerken und persönlichen Gegenständen sowie literarischen Zitaten – präsentiert. Im Unterricht werden wir über den Geburtsort von Mickiewicz in Nowogródek, sein romantisches Debüt, seine zahlreichen Reisen und Auswanderungen und schließlich über sein Leben in Paris sprechen (wo Mickiewicz Pan Tadeusz [Herr Thaddäus], seine letzte Dichtung und das polnische Nationalepos schrieb), wo er sein eigenes Heim und Familie gründete und sich von dort aus auf seine letzte Reise nach Konstantinopel machte.

(ca. 1 h)

Pan Tadeusz – epopeja narodowa.

Zaczniemy od gawędy o historycznych ramach i genezie „Pana Tadeusza”. Zostaną przedstawione dzieje Rzeczpospolitej Obojga Narodów na przełomie XVIII i XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem rozbiorów, Powstania Listopadowego i Wielkiej Emigracji. Przedstawimy podstawowe zagadnienia i postacie historyczne – Rzeczpospolita Obojga Narodów, Napoleon i sprawa polska, Tadeusz Kościuszko, generał Jan Henryk Dąbrowski, rozbiory Polski. Na tym tle zostanie przedstawiony zarys biografii Adama Mickiewicza, a także powody napisania utworu, przytoczone w Epilogu przez samego autora. W drugiej części lekcji zajmiemy się procesem powstawania epopei. Prześledzimy losy poety od wyjazdu z Rzymu w 1830 roku, poprzez pobyt w Wielkopolsce w 1831 i próbę przedostania się do Polski, aż do powrotu do Paryża w 1832 roku. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie Mickiewicz mógł wpaść na pomysł napisania Pana Tadeusza i zaprezentujemy szczegółowy proces powstawania utworu od lutego 1832 do lutego 1834, w oparciu o kalendarium życia poety oraz o zachowaną korespondencję z przyjaciółmi.

Scenariusz i prowadzenie: Piotr Prasuła. Lekcje z elementami prezentacji.
p.prasula@muzeumliteratury.pl

Salony romantyczne: Warszawa-Moskwa-Drezno-Rzym-Paryż-Londyn.

Najwięksi pisarze romantyczni bywali wyjątkowymi gośćmi w salonach literackich, muzycznych, arystokratycznych i kosmopolitycznych od Wilna i Warszawy przez Moskwę, Odessę i Petersburg do Berlina, Drezna, Rzymu, Paryża i Londynu. Podczas lekcji opowiemy o salonie jako miejscu koncertów muzycznych urządzanych przez wybitnych kompozytorów  i wykonawców, improwizacji i agonów poetyckich, zabawy towarzyskiej i miłosnych uniesień uczestników salonowych sympozjonów, przyjacielskich dysput filozoficznych, rywalizacji pisarzy o różnych talentach oraz odmiennych gustach poetyckich.

Lekcja z prezentacją. Scenariusz i prowadzenie Piotr Prasuła, p.prasula@muzeumliteratury.pl/

Bajki Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz od najwcześniejszych lat życia lubił słuchać bajek Ignacego Krasickiego, opowiadanych mu przez mamę. W latach szkolnych pisał już krótkie kilkuwierszowe bajeczki i epigramaty. Przyjaciel Adama, Franciszek Malewski wspominał, że podczas spotkań wygnańców w Moskwie, kiedy wszystkich ogarniał smutek i urywała się rozmowa salonowa, Mickiewicz wstawał i mówił: „Dzieci posłuchajcie bajeczki!”

Pierwsza bajka w dorobku poetyckim Mickiewicza pod tytułem Pies i wilk z 1822 roku zachowała się w rękopisie na ostatniej karcie autografu Grażyny i znajduje się w zbiorach Muzeum Literatury. Spośród 14 bajek zaledwie dwie zostały opublikowane za życia autora. pozostałe ukazały się w wydaniu paryskim w 1860 roku na podstawie kopii Aleksandra Chodźki.

Lekcja z prezentacją oraz wspólnym czytaniem bajek Mickiewicza: Żaby i ich króle, Pies i wilk, Chłop i żmija, Zając i żaba, Koza, kózka i wilk, Przyjaciele, Lis i kozioł, Król chory i lisy. Lekcja z prezentacją i wspólną lekturą dla klas IV-VI szkół   podstawowych.

Scenariusz i prowadzenie Piotr Prasuła, p.prasula@muzeumliteratury.pl

Podróże romantyczne. W kibitce i na wielbłądzie.

Zapraszamy w podróż z największymi romantycznymi twórcami: z Adamem Mickiewiczem „przelecimy kibitką jako wiatr pustynię” niezmierzone przestrzenie zaśnieżonej Rosji,  odbędziemy imaginacyjną podróż dyliżansem pocztowym przez Niemcy, Szwajcarię, Włochy i Francję. Z Juliuszem Słowackim przejedziemy konno i na osiołku przez wyspę Korfu, a na wielbłądzie po piaskach pustyni afrykańskiej. Z Cyprianem Norwidem zmierzymy się z gwałtowną burzą na  Oceanie Atlantyckim zmierzając niestrudzenie do Ameryki Północnej na pokładzie żaglowca „Margaret Evans”. Udamy się parowcem z misją dyplomatyczną do Konstantynopola. Pieszo wyprawimy się w towarzystwie przyjaciół na podbój szczytów alpejskich i zdobędziemy po raz pierwszy wierzchołki Tatr. O zachodzie słońca odpoczniemy po podróżach podziwiając wspaniały widok „z Judahu skały” roztaczający się na Morze Czarne.

Lekcja z prezentacją dla klas VII i VIII szkół   podstawowych i dla szkół średnich.

Scenariusz i prowadzenie Piotr Prasuła, p.prasula@muzeumliteratury.pl

Romantyczność? To lubię!

Dwieście lat temu Adam Mickiewicz – student Uniwersytetu Wileńskiego – napisał balladę Romantyczność, o której mówił, że zawiera „ziarno” jego przyszłej poezji. Przyjaciele poety nie znaleźli w niej niczego interesującego. Natomiast biografowie zaczęli się zastanawiać: czy Mickiewicz wierzył w duchy, czy nie wierzył…

Po latach, krytycy literatury zobaczyli w niej manifest polskiego romantyzmu, a datę pierwszego wydania Romantyczności – rok 1822 uznano za początek tego prądu w literaturze polskiej.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania niesamowitego, tajemniczego świata nadprzyrodzonych zjawisk, dziwnych postaci, sensacyjnych wydarzeń rozgrywających się w aurze grozy i niesamowitości – czyli do romantycznej codzienności opisanej w Balladach Adama Mickiewicza.

Lekcja z prezentacją. Scenariusz i prowadzenie: Maria Śledzianowska, m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl

Motywy romantyczne

Ruch romantyczny ukształtował się w Europie rozdartej wojnami i nie był ani jednorodny, ani skoordynowany. Sposób myślenia pozostawał pod panowaniem filozofii niemieckiej, która okazała się najważniejszą filozofią romantyzmu. Dużym zainteresowaniem cieszył się człowiek, jego uczuciowość i udział w patriotycznych wydarzeniach historycznych.

Opiewano także poetykę ruin i minionego czasu, metafizyczny walor przyrody, jej tajemniczość, potęgę i żywiołowość, tajemniczą urokliwość legend i podań ludowych. W sztuce romantycznej nie było jednej, dominującej szkoły – każdy artysta mógł wypracować swój własny styl. Romantyzm jednak otworzył bramy wielu przyszłym ewolucyjnym kierunkom sztuki: symbolizmowi, impresjonizmowi, a także kubizmowi i abstrakcji.

Lekcja z prezentacją. Scenariusz i prowadzenie: Maria Śledzianowska, m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl

Paryskie lata Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz dotarł do Francji na początku lat trzydziestych XIX wieku. W Paryżu, choć nie było to miasto jego wyboru, poeta przeżył dwadzieścia trzy lata, a więc połowę dorosłego życia. Tu napisał Pana Tadeusza – swoje ostatnie wielkie dzieło. Tu założył rodzinę, rzucił się w wir pracy uniwersyteckiej, dziennikarskiej i działalność polityczną. Zawarł również nieoczekiwane znajomości zawsze chodząc własnymi, nieoczywistymi drogami.

Lekcja z prezentacją. Scenariusz i prowadzenie: Maria Śledzianowska, m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl

Kuferek Mickiewicza. Krótka gawęda o życiu i twórczości

Jarosław Mikołajewski, autor książki „Kuferek Adama Mickiewicza” czyta wybrane fragmenty prowadząc słuchaczy po życiu Mickiewicza, od narodzin do śmierci. Lekko podana opowieść biograficzna przetykana jest urywkami wierszy i znaczących listów. Autor proponuje nauczycielom, by po wysłuchaniu gawędy poprosili uczniów o stworzenie prostego, tytułowego „kuferka” (może to być zwykła koperta) i umieszczenie w nim wybranych fragmentów poezji lub rysunków przedstawiających epizody biografii poety.

Scenariusz i prowadzenie: Jarosław Mikołajewski, j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl

Poeci Mickiewicza

Autor opowie o Adamie Mickiewiczu jako czytelniku i tłumaczu wielkich poetów tworzących w innych językach, ich idealnym „rozmówcy”. Jarosław Mikołajewski skupi szczególną uwagę na Dantem, którego Mickiewicz tłumaczył, do którego nawiązywał jako emigrant, a także jako mistyk.

Scenariusz i prowadzenie: Jarosław Mikołajewski, j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl

Bohaterowie Mickiewicza wobec wartości

Spojrzenie na postaci mickiewiczowskie i ich wybory, m.in. na podstawie „Dziadów części III”, gdzie z tej samej rzeczywistości historycznej Konrad i ks. Piotr wyciągają skrajnie różne konsekwencje: bunt i pokorę.

Scenariusz i prowadzenie: Jarosław Mikołajewski, j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl

Oprócz tematów wymienionych tematów mickiewiczowskich, oferujemy dwa nowe, związane z rocznicami:

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) – życie i twórczość

Lekcja norwidowska będzie syntezą biografii, twórczości i myśli poety uważanego za fascynującego, a równocześnie trudnego. Prowadzący spróbują przybliżyć niektóre wiersze Norwida, przybliżyć ich znaczenia i specyfikę norwidowskiej poetyki.

Scenariusz i prowadzenie Piotr Prasuła, p.prasula@muzeumliteratury.pl

Dante Alighieri (1265-1321) – autor „Boskiej Komedii”

Lekcja o Dantem, prowadzona przez Jarosława Mikołajewskiego, będzie zwięzłą opowieścią o życiu średniowiecznego poety, a także o poemacie uważanym powszechnie za genialny i tajemniczy. Prowadzący spróbuje dać słuchaczom klucz do rozumienia świata, który włoski poeta „zbudował” w „Boskiej Komedii”.  Lekcja przeznaczona dla grup szkolnych i studenckich.

Scenariusz i prowadzenie Jarosław Mikołajewski, j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram