Strona główna » Działy i pracownie

Działy i pracownie

Dyrektor dr hab. Jarosław Klejnocki
Wicedyrektor
Jakub Makowski
Wicedyrektor
Piotr Kłoczowski

Sekretariat
Anna Nowacka, sekretariat@muzeumliteratury.pl
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61, wew. 121

Kancelaria
Anna Molska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61, wew. 117

Główny księgowy
Małgorzata Zatorska, m.zatorska@muzeumliteratury.pl, tel. 22 635 96 52, 22 831 40 61, wew. 105

Główny inwentaryzator
Andrzej Fiett, tel. 22 831 40 61, wew. 119

Główny konserwator:
Urszula Więch-Jędras, u.wiech-jedras@muzeumliteratury.pl, tel. 22 812 00 05

Pełnomocnik dyrektora, Kierownik Muzeum Broniewskiego
Agnieszka Rosner, a.rosner@muzeumliteratury.pl, tel. 22 845 03 28

Główny specjalista ds. współpracy z zewnętrznymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi:
Katarzyna Jakimiak, k.jakimiak@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 63, 22 831 40 61; wew. 123

Biblioteka
tel. 22 831 40 61, wew. 113, 124
biblioteka@muzeumliteratury.pl
Kierownik: kustosz Grażyna Ryfka, g.ryfka@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 113
zastępca kierownika kustosz Martyna Replin-Bala, m.replin@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 124
kustosz Urszula Pogorzelec, u.pogorzelec@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 124

Czytelnia
tel. 22 831 40 61, wew. 115
czytelnia@muzeumliteratury.pl
kustosz Małgorzata Górzyńska, m.gorzynska@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 115
asystent Małgorzata Kawecka, m.kawecka@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 115

Dział Rękopisów
Tel. 22 831 40 61 wew. 108
rekopisy@muzeumliteratury.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk, a.s.kowalczyk@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 132
kustosz Małgorzata Wichowska, zastępca kierownika, m.wichowska@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 131
kustosz Anna Szczepanek, a.szczepanek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 108
Agnieszka Papieska, a.papieska@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 108
Amadeusz Szklarz-Habrowski, a.szklarz-habrowski@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 120
Aleksandra Kujawa-Eberharter, a.kujawa-eberharter@muzeumliteratury.pl

Sekretarz Komisji Zakupów Muzealiów
Walery Butewicz, w.butewicz@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61 wew. 119

Dział Sztuki
tel. 22 831 40 61, wew. 129, 107
tel/fax: 22 635 75 71
sztuka@muzeumliteratury.pl
Kierowniczka: Izabela Zychowicz, i.zychowicz@muzeumliteratury.pl, 22 831 40 61, wew. 107
kustosz dr Anna Lipa, zastępczyni kierowniczki, zbiory malarstwa i rysunku, a.lipa@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 129
adiunkt Jan Owczarek, zbiory grafiki, j.owczarek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 129
adiunkt dr Anna Lebensztejn, koordynatorka wystaw czasowych, a.lebensztejn@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 129

Dział Dokumentacji Fotograficznej
tel.: 22 831 40 61 wew. 106
dokumentacja@muzeumliteratury.pl
Kierownik: dr Konrad Niemira, k.niemira@muzeumliteratury.pl
kustosz Magdalena Durko-Stępień, m.stepien@muzeumliteratury.pl
Emilia Tomasik, specjalista ds. dokumentacji, e.tomasik@muzeumliteratury.pl
adiunkt Anna Grochowiak, a.grochowiak@muzeumliteratury.pl

Pracownia Fotograficzna:
tel.: 22 831 40 61 wew. 103
foto@muzeumliteratury.pl
Anna Kowalska, specjalista ds. fotografii, a.kowalska@muzeumliteratury.pl
Maciek Bociański, specjalista ds. fotografii, m.bocianski@muzeumliteratury.pl

Pracownia Foniczna
tel. 22 831 40 61, w. 118
foniczny@muzeumliteratury.pl
Kierownik: st. kustosz Maria Dorota Pieńkowska, d.pienkowska@muzeumliteratury.pl
asystent Filip Bojarski, udostępnianie zbiorów, f.bojarski@muzeumliteratury.pl

Dział Naukowo-Oświatowy
tel. 22 831 76 91, Tel. 22 831 40 61, wew. 110
naukowo-oswiatowy@muzeumliteratury.pl
Kierownik: Jarosław Mikołajewski, j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl
kustosz Maryla Śledzianowska, zastępca kierownika, m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl
kustosz Piotr Prasuła, p.prasula@muzeumliteratury.pl
adiunkt Jan Barański, j.baranski@muzeumliteratury.pl

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 22 635 96 52, 22 831 40 61, wew. 105
ksiegowosc@muzeumliteratury.pl
Główny Księgowy, Małgorzata Zatorska, m.zatorska@muzeumliteratury.pl
Grażyna Grabowska, Z-ca Gł. Księgowego, g.grabowska@muzeumliteratury.pl
Katarzyna Goraj, k.goraj@muzeumliteratury.pl
Anna Polit, a.polit@muzeumliteratury.pl

Kadry
Sylwia Smolińska, kadry@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 125

Dział Promocji
tel. 22 831 40 61, wew. 122
Kierownik: Bartłomiej Kwasek, b.kwasek@muzeumliteratury.pl
Piotr Dymmel, zastępca kierownika, p.dymmel@muzeumliteratury.pl
Maria Wiśniewska, m.wisniewska@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 63, tel. 22 831 40 61, wew. 101
Anna Żochowska, wynajem przestrzeni, magazyn wydawnictw, a.zochowska@muzeumliteratury.pl

Kontakt dla mediów
Sandra Włodarczyk, s.wlodarczyk@muzeumliteratury.pl, tel. 508 095 414

Wydawnictwa
Alicja Szóstka, a.szostka@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 63, tel. 22 831 40 61, wew. 101

Administracja
tel. 22 635 96 52
administracja@muzeumliteratury.pl
Kierownik: Tomasz Chojczak, t.chojczak@muzeumliteratury.pl, tel. 603 347 921
Magdalena Busz, Z-ca kierownika, m.busz@muzeumliteratury.pl

Zamówienia Publiczne
Edyta Kędrek-Motyka, spec. ds. administracji i zamówień publicznych, e.kedrek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 635 96 52