Przejdź do treści

Grafika warsztatowa w Muzeum Literatury

Fragment maszyny do pisania

15, 22 i 29 października (soboty) 2022 r. o godz. 10:00 zapraszamy na nowy cykl warsztatów z grafiki warsztatowej dla młodzieży i osób dorosłych (14 +) towarzyszący wystawie „7×70. Materie literatury”.

Podczas warsztatów przeanalizujemy w jaki sposób słowo istnieje poza kontekstem literatury, w sztukach wizualnych, i jak wpływa lub przekształca formę dzieła plastycznego. Poddamy analizie relację pomiędzy słowem a obrazem. Zbadamy w jaki sposób elementy pisma (znaki, litery, słowa, komunikaty czy ich fragmenty) funkcjonują w kompozycjach plastycznych. Podczas każdych warsztatów wykonamy pracę plastyczną z użyciem prasy drukarskiej.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: edukacja@muzeumliteratury.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać GRAFIKA WARSZTATOWA.

Zapraszamy na cały cykl warsztatów (3 soboty). Można zapisać się także na wybrane spotkanie. Warsztaty bezpłatne.

PROGRAM:

SPOTKANIE PIERWSZE
15.10 (sobota), godz. 10:00-12:30

Pierwsze warsztaty poświęcimy formie wizualnej poszczególnych liter i słów. Zbadamy ich kształty, ornamenty, ciężar i dynamikę oraz elementy, które je tworzą.Inspiracji poszukamy w poezji konkretnej odwołując do uznanych twórców tego nurtu oraz w pracach innych współczesnych twórców wykorzystujących powiązania słów i obrazu takich jak Barbara Kruger i in.

SPOTKANIE DRUGIE
22.10 (sobota), godz. 10:00-12:30

W jaki sposób wykorzystanie słowa w kompozycji dzieła plastycznego wpływa na jego odbiór?Nośnikiem jakich informacji się stają? Jakie budzą skojarzenia? Jak wpływają na kompozycję? Czy są tylko komunikatem czy także plastycznym środkiem wyrazu?Zainspirujemy się twórczością Jadwigi Sawickiej, Jarosława Modzelewskiego, Pawła Susida, a także pracami konceptualnymi Richarda Serry: „Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself”, czy Bruce’a Naumana. „One Hundred Live and Die”, Jenny Holzer i in.

SPOTKANIE TRZECIE
29.10 (sobota), godz. 10:00-12:30

Tematem trzecich zajęć będą relacje między obrazem i słowem w epoce rewolucji cyfrowej i nowych mediów. Zbadamy pojemność znaczenia słów w akcie powtarzania, komponowania krytycznego komentarza czy słowotwórstwa. Posłużymy się przykładami komiksów, satyr czy współczesnych memów.


Warsztaty prowadzi Ewa Machnio, malarka, scenografka oraz architektka.
Pracuje również jako terapeutka i asystentka osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Prowadzi badania w obszarze zaburzeń widzenia, które są tematem jej doktoratu na Wydziale Malarstwa. Interesują ją biologiczne, neurologiczne przyczyny zaburzeń, podobnie jak te związane z naturą, powodujące złudzenia optyczne. W swoich pracach łączy wiele mediów: malarstwo, grafikę (litografia), fotografię, multimedia, instalacje. Od 2022 roku współtworzy Fundację Referencje, której głównym celem statutowym jest organizowanie i realizowanie rezydencji artystycznych i konkursów dla osób twórczych, działalność naukowa, oświatowa a także działania edukacyjne w polu sztuki.


Wystawa „7×70. Materie literatury” – jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Literatury zachęca do przyjrzenia się jego kolekcji i zastanowienia nad wielością i różnorodnością utrwalonych w niej śladów literatury i przejawów życia literackiego. Punktem wyjścia dla wystawy jest siedem zagadnień – materii literatury: rękopisy, portrety (plastyczne i dźwiękowe), zbiory biblioteczne, przedmioty oraz dzieła sztuki. Ekspozycja ma żywy i zmienny charakter – część obiektów pokazywana jest jedynie czasowo. Do współpracy zaprosiliśmy publiczność oraz współczesnych twórców wizualnych.

Więcej o wystawie: https://tiny.pl/wtt4g

Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram