Przejdź do treści

Wanda z Wolskich Umińska (1841-1926). Życie pełne poświęceń. | Prelekcja

We wtorek 20 lutego o g. 18.30 zapraszamy do Muzeum Andrzeja Struga na prelekcję Krystyny Tatarczak pt. Wanda z Wolskich Umińska (1841 – 1926). Życie pełne poświęceń, w cyklu Kobiecy świat międzywojnia.

Wśród wielu kobiet z oddaniem zaangażowanych w życie patriotyczne i społeczne w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na szczególne wyróżnienie zasługuje Wanda z Wolskich Umińska. Już jako kilkuletnie dziecko, wspólnie z matką Izabelą Wolską niosła pomoc więźniom politycznymi i skazańcom osadzonym w  Cytadeli Warszawskiej.

Wkrótce działalność pomocowa i konspiracyjna stała się sensem jej życia. W swej pracy była niezwykle skuteczna, potrafiła docierać nawet do więźniów X Pawilonu, uczestniczyła w manifestacjach i marszach patriotycznych, organizowała kwesty, dbała o pamięć i wsparcie zesłańców na Syberii; współpracowała z innymi kobietami zaangażowanymi w ruch niepodległościowy.

Podczas powstania 1863 była kurierką Rządu Narodowego, woziła meldunki z Warszawy na Lubelszczyznę, organizowała pomoc  powstańcom i ich rodzinom oraz lazarety dla rannych.

Po upadku powstania zaangażowała się w realizację pozytywistycznych idei „pracy organicznej”, szczególnie w walkę z analfabetyzmem wśród ludności wiejskiej, krzewienie oświaty i kultury.

Za swoją działalność była dwukrotnie aresztowana i więziona na Zamku Lubelskim i w  Cytadeli Warszawskiej.

W niepodległej Polsce została uznana za weterankę powstania styczniowego, a w 1925 roku,  jako jedna z pięciu kobiet, otrzymała Krzyż Polonia Restituta, przyznany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Krystyną Tatarczak, regionalistką i przewodniczką po Lubelszczyźnie, autorką artykułów o postaciach historycznych związanych z regionem.

Wykład ilustrowany multimedialnie.

Wstęp wolny.

Muzeum Andrzeja Struga

aleja Niepodległości 210 m. 10

Zdjęcie jest ze zbiorów Muzeum Niepodległości

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram