Przejdź do treści

Program towarzyszący wystawie „Zobaczyć gwiazdy. Pejzaże Boskiej Komedii”

Grupa zwiedzających w sali muzealnej słucha kuratorki

Zapraszamy serdecznie do Muzeum Literatury na wystawę oraz do uczestnictwa w programie wydarzeń towarzyszących.

18-20 marca weekend otwarcia wystawy; bezpłatny wstęp; piątek – niedziela; kuratorskie oprowadzanie, godz. 13:00 – dr Anna Lebensztejn

24 marca, godz. 17:45 wykład online Francesco Ciabattoni, La commedia tra monodia e polifonia / Komedia między monodią a polifonią; spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na polski

25 marca obchody międzynarodowego Dnia Dantego; wstęp za 1 zł; kuratorskie oprowadzanie, godz. 13:00 – dr Anna Lebensztejn

10 kwietnia, godz. 13:00 oprowadzanie kuratorskie– dr Anna Lebensztejn

21 kwietnia, godz. 19:00 Porozmawiajmy o „Boskiej Komedii”,  Jarosław Mikołajewski, prof. Piotr Salwa, prowadzenie: dr Anna Lebensztejn; spotkanie będzie transmitowane online

24 kwietnia, godz. 13:00 oprowadzania kuratorskie – dr Anna Lebensztejn i Jarosław Mikołajewski

12 maja, godz. 19:00 wykład Obrazować niewyobrażalne. Sztuki plastyczne wobec Dantego w epoce Oświecenia, prof. Andrzej Pieńkos

13 maja, godz. 18:00 wykład o Boskiej Komedii, profesorka Erminia Ardissino (Università di Torino) i prof. Alessandro Vettori (Rutgers University)Miejsce: Instytut Włoski

14 maja Noc Muzeów:
21:00 pokaz filmu Inferno
22:00 kuratorskie oprowadzanie po wystawie – dr Anna Lebensztejn

19 maja, godz. 19:00 „Oszaleje – kto tłumaczy Boską Komedię”, rozmowa o nowym przekładzie Dantego – Jarosław Mikołajewski; prowadzenie: Michał Nogaś; spotkanie będzie transmitowane online

Lekcje muzealne:

1) Mickiewicz a Dante. Kręgi wyobraźni; prowadzanie: Jan Barański, Jarosław Mikołajewski

Lekcja będzie nie tylko porównaniem dwóch epok literackich – średniowiecza i romantyzmu, ale przede wszystkim próbą porównania sposobów kreacji świata literackiego przez Dantego Alighieri 
i Adama Mickiewicza. Czy istnieje wspólnota wyobraźni literackiej między autorem Boskiej Komedii 
i Mickiewiczem? W jaki sposób geniusz Dantego wpłynął na autora Dziadów oraz na współczesnych twórców, których dzieła i tłumaczenia Boskiej Komedii prezentujemy na wystawie? I czy Mickiewicz 
w ogóle był we Włoszech? 

Lekcja przeznaczona dla grup licealnych. 

zapisy:  j.baranski@muzeumliteratury.pl

2) Dante Alighieri: twórca Boskiej Komedii; prowadzenie: Jarosław Mikołajewski

Lekcja o Dantem będzie zwięzłą opowieścią o życiu średniowiecznego poety, a także o poemacie uważanym powszechnie za genialny i tajemniczy. Prowadzący spróbuje dać słuchaczom klucz do rozumienia świata, który włoski poeta „zbudował” w Boskiej Komedii.  

Lekcja przeznaczona dla grup szkolnych i studenckich. 

zapisy:  j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl

Możliwość zorganizowania spotkania dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych zainteresowanych grup.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram