Przejdź do treści

Polsko-brazylijskie związki literackie

22 listopada (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Marii Dąbrowskiej (ul. Progi 1 m. 13) na spotkanie w ramach cyklu Maria Konopnicka u Marii Dąbrowskiej

Profesor Jerzy Mazurek – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1988 – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; 1991 – magister historii), studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa i historii sztuki oraz zarządzania. Stypendystą The Marshall Fund w Waszyngtonie w 1994 r. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską z historii  pt. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). W 2014 roku na Wydziale Neofilologii UW uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa.

Od 1998 r. wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, a od 2003 roku wykładowca, a od 2021 r. profesor w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania i projekty badawcze: emigracja z ziem polskich do krajów Ameryki Łacińskiej, miejsce Polonii w społeczeństwach latynoamerykańskich oraz relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram