Przejdź do treści

Nabór kandydatek/ kandydatów na wolne stanowisko: Specjalista ds. Technicznych w Dziale Administracji Muzeum Literatury

zdjęcie: Obrazy i fotografie eksponowane w sali muzeum

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/ kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych w dziale Administracji Muzeum Literatury

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: 6/2022

Opis stanowiska: Mistrz w pracowni technicznej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Montaż i demontaż wystaw i pokazów.
 2. Wytwarzanie stelaży i konstrukcji wystawienniczych, prace malarskie i lakiernicze towarzyszące wystawom, dobór materiałów i ich wyszukiwanie.
 3. Naprawa mebli, w tym zabytkowych i ram obrazów pod nadzorem konserwatora, naprawa stolarki okiennej.

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Zdyscyplinowanie, uprzejmość, niekonfliktowość, staranność, komunikatywność dyspozycyjność
 4. Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.
 5. Kultura osobista.
 6. Mile widziane wykształcenie średnie.

Oferujemy:

 1. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 2. przyjazne środowisko pracy.
 3. miejsce pracy: siedziba główna muzeum przy Rynku Starego Miasta 20 oraz oddziałach ul. Trawiasta 29 i ul. Dąbrowskiego 51;
 4. możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie skan)
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie skan)
 5. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 23.01.2023 r.. włącznie.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami. W tytule wiadomości e-mail/na kopercie z dokumentami proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 6/2022.

Dostarczenie zgłoszenia:

 • poczta elektroniczna: rekrutacja@muzeumliteratury.pl
 • na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram