Przejdź do treści

Nabór kandydatek/ kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko: Dokumentalista w Dziale Fonicznym

zdjęcie: Posągi kobiecych aktów (dwa z jasnego marmuru i jeden z brązu) w sali ekspozycyjnej muzeum.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/ kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko: Dokumentalista w Dziale Fonicznym

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: 7/2022

Opis stanowiska:

Dokumentalista w Dziale Fonicznym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Nagrywanie spotkań literackich, przygotowywanie materiałów fotograficznych i filmowych do wystaw zgodnie z wymaganiami technicznymi,

2. Wykonywanie, opracowywanie i archiwizacja dokumentacji audiowizualnej z zakresu działalności muzeum: dokumentowanie za pomocą nagrań video wydarzeń organizowanych przez ML oraz realizacja wydarzeń o charakterze online transmitowanych przez popularne kanały mediów społecznościowych, tj. Youtube, Facebook, Instagram,

3. Realizacja kwerend,

4. Digitalizacja zbiorów,

5. Uzupełnianie komputerowej bazy danych,

6. Udział w przygotowaniu i realizacji wystaw, imprez muzealnych i działalności edukacyjnej.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie minimum średnie.

2. Biegłość w obsłudze sprzętu fotograficznego i filmowego, w tym umiejętność doboru i wykorzystania światła.

3. Umiejętność kopiowania materiałów audio-wideo z wszelkiego rodzaju nośników (taśmy szpulowe, kasety magnetofonowe, płyty winylowe, płyty CD) do postaci cyfrowej oraz znajomość bieżących technologii.

Umiejętność kompletowania zestawu narzędzi (kamery, światło, mikrofony, statywy) umożliwiających tworzenie wysokiej jakości materiały audio i wideo, materiały powinny zapewniać jakość wymaganą przez współczesne platformy komunikacji audiowizualnej – Youtube, Facebook, Instagram itp.Doświadczenie i umiejętności w zakresie obróbki cyfrowej fotografii i filmów (znajomość programów graficznych)

5. Doświadczenie i umiejętności w zakresie obróbki cyfrowej dźwięku i filmu.

6. Mile widziana doświadczenia na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

1. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;

2. przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

3. możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej oraz znajomość programów do digitalizacji i obróbki materiałów filmowych i fonicznych.

2. List motywacyjny;

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie skan)

4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie skan)

5. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.12.2022 r. włącznie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami. W tytule wiadomości e-mail/na kopercie z dokumentami proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 7/2022.

Dostarczenie zgłoszenia : poczta elektroniczna: rekrutacja@muzeumliteratury.pl na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Oferujemy: 1. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; 2. przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta 3. możliwość rozwoju zawodowego. Wymagane dokumenty: 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej; 2. List motywacyjny; 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie skan) 4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie skan) 5. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.12.2022 r. włącznie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami. W tytule wiadomości e-mail/na kopercie z dokumentami proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 7/2022. Dostarczenie zgłoszenia :  poczta elektroniczna: rekrutacja@muzeumliteratury.pl  na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram