Przejdź do treści

Nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy: Kierownik/Kierowniczka Działu Dokumentacji

Zdjęcie: komputer, notes, filiżanka kawy leżące na czarnym stole

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/ kandydatów na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Dokumentacji

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: ML/05

Opis stanowiska: Kierownik Działu Dokumentacji

Podstawowe obowiązki:

 • Zarządzanie zespołem i kierowanie Działem Dokumentacji Muzeum Literatury
 • Nadzór merytoryczny nad pracą działu, w tym pracowni fotograficznej
 • Nadzór nad pozyskiwaniem zbiorów-  zakupem oraz przyjmowaniem darowizn, 
 • Opieka nad zbiorami
 • Naukowe opracowywanie zbiorów – opracowywanie kart naukowych, katalogowanie, opracowywanie not, 
 • Nadzór nad wpisywanie eksponatów do inwentarza,
 • Nadzór nad digitalizacją zbiorów oraz tworzeniem baz obiektów,
 • Prowadzenie kwerend oraz udostępnianie zbiorów do kwerend
 • Czynności związane ze sprawozdawczością

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziany stopień naukowy doktora – kierunek: historia sztuki; 
 • Doświadczenie w efektywnym zarządzaniu i motywowaniu zespołu;
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zbiorów;
 • Doświadczenie w obróbce plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,
 • Znajomość zasad fotografii w sferze muzealnej, reklamowej, reportażowej;
 • Znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (biegła znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem);
 • Znajomość historii sztuki XIX, XX wieku oraz współczesnej;
 • Biegła znajomość środowiska MS-Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • możliwość współkreowania nowej struktury Działu 

CV zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@muzeumliteratury.pl do dnia 30.09.2021. 

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: ML/05.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na podany wyże adresy w terminie do dnia 30.09.2021 r.

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram