Przejdź do treści

„Anhelli” Juliusza Słowackiego w twórczości Witolda Pruszkowskiego

25 maja o godz. 18:30 serdecznie zapraszamy na wykład dr Mileny Chilińskiej z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, którego tematem będą inspiracje poematem Juliusza Słowackiego o losach polskich zesłańców na Syberii w twórczości malarza Witolda Pruszkowskiego (1846-1896).

Obrazy tego artysty są fascynującym świadectwem przemian w sztuce na przełomie epok. „Anhelli” w wyobraźni Pruszkowskiego zajął miejsce szczególne – było to tekst ważny dla całego pokolenia, wyraz zbiorowej świadomości okresu przed wielkim rozkwitem sztuki młodopolskiej. Artystyczne zainteresowanie poematem wskazywało na odradzanie się równie wielkich tematów poezji romantycznej. Przedmiotem rozważań i przyczynkiem do powykładowej dyskusji staną się zatem anhelliczne motywy, atmosfera epoki, korespondencja literatury i sztuki, związki Witolda Pruszkowskiego z tradycją romantyczną. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w podróży do romantycznych źródeł modernizmu! Oczywiście znajdzie się także miejsce na zadawanie pytań!
_______________
Muzeum Literatury jest współorganizatorem cyklu trzech wykładów dr Mileny Chilińskiej, które otwiera wykład o „Anhellim”. O terminie następnych, poświęconych recepcji poematu Słowackiego w twórczości Jacka Malczewskiego i Wlastimila Hofmana, poinformujemy Państwa w oddzielnych komunikatach. Już niebawem! Wystarczy śledzić stronę Muzeum Literatury!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram