Przejdź do treści

WŚRÓD WICHRÓW WIELKIEJ WOJNY. Losy Marii i Mariana Dąbrowskich w latach 1914 – 1918

jeźdźcy na koniach

W czwartek 29 września 2022 r. godz. 18.00 zapraszamy na wykład z prezentacją multimedialną

WŚRÓD WICHRÓW WIELKIEJ WOJNY. Losy Marii i Mariana Dąbrowskich w latach 1914 – 1918

Muzeum Marii Dąbrowskiej, ul Progi 1 m. 13 (dawniej ul. Polna 40 m. 31)

Wykład wygłosi i prezentację przedstawi Barbara Riss

Od trzech lat byli małżeństwem, takim „tułaczym” i „korespondencyjnym”, bez realnej szansy na wspólne zamieszkanie, gdy wybuchła w Europie Wielka Wojna. Dramatyczny był jej przebieg na ziemiach polskich, podzielonych i zależnych od walczących z sobą obcych mocarstw, co miało odbicie w działaniach społeczeństwa na rzecz wskrzeszenia Niepodległej… Jak ta burza z jej zawirowaniami, wypadki, których stali się uczestnikami bądź świadkami, wpłynęła na losy Marii i Mariana Dąbrowskich – bacznych obserwatorów rzeczywistości?

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram