Przejdź do treści

Wiosna i wino, czyli o Skamandrze inaczej

Wiosna i wino, czyli o Skamandrze inaczej

Historia najbardziej znanej polskiej grupy poetyckiej Skamander nierozdzielnie wpisuje się w historię polskiej niepodległości. W 2019 roku mija stulecie powstania grupy i rocznice jej członków: 125. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Kazimierza Wierzyńskiego, 125. rocznica urodzin Juliana Tuwima i 66. rocznica jego śmierci, 120. rocznica urodzin i 63. rocznica śmierci Jana Lechonia, 124. rocznica urodzin i 43. rocznica śmierci Antoniego Słonimskiego, 125. rocznica urodzin i 39. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza. Dziewięćdziesiąt pięć lat temu 6 stycznia 1924 r. ukazał się pierwszy numer sztandarowego czasopisma literackiego międzywojennej Polski „Wiadomości Literackich”. Te wydarzenia dały zamysł przygotowania wystawy poświęconej jednemu z najznakomitszych polskich poetów XX wieku – Kazimierzowi Wierzyńskiemu, z grupą poetycką Skamander, do której przynależał i z którą kształtował scenę poetycką międzywojnia – w tle.

Wystawa ma przypomnieć współtwórców poetyckiego sukcesu całej grupy, ale przede wszystkim przybliżyć życie i drogę twórczą autora Wolności tragicznej. O ile bowiem z łatwością kojarzymy nazwiska Tuwima, Iwaszkiewicza czy Słonimskiego, o tyle Wierzyński, podobnie Lechoń, poza wąską grupą specjalistów, wydaje się popadać w zapomnienie. Niewielu pamięta, że autorem sukcesu prasowego „Przeglądu Sportowego” był właśnie autor Lauru olimpijskiego, za który nota bene został uhonorowany złotym medalem olimpijskim na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 r. Jako jedyny z całej grupy zasiadał w Polskiej Akademii Literatury, wybrany do niej w 1938 r. na miejsce po zmarłym Bolesławie Leśmianie. Po wrześniu 1939 roku przyszło mu żyć, aż do końca, na emigracji, z „Kufrem na plecach” między Ameryką a Europą. Był autorem pierwszej klasycznej biografii Fryderyka Chopina The life and death of Chopin wydanej w Nowym Jorku w 1949 r., współpracował z paryską „Kulturą” i Radiem Wolna Europa. Zmarł w Londynie, ukończywszy pracę nad ostatnim tomem poetyckim Sen mara.

Na ekspozycji można przeczytać wybrane teksty poetyckie i prozatorskie Kazimierza Wierzyńskiego, posłuchać jego wypowiedzi radiowych, zobaczyć osobiste pamiątki i fotografie.

Muzeum Andrzeja Struga
Al. Niepodległości 210 m. 10
00-608 Warszawa
tel. 22 825 09 71
muzeum-struga@muzeumliteratury.pl

Muzeum czynne:
wtorek 12.00-18.00
czwartek 10.00-16.00

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram