Przejdź do treści

Urodziny Norwida w Rzymie

  • Inne
Grafika: podpis odręczny Cypriana Norwida na żółtym tle

W 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, Instytut Polski w Rzymie we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie organizuje cykl spotkań.

Program na 24 września, w Palazzo Blumenstihl:
– otwarcie rocznicowej wystawy norwidowskiej opracowanej przez Muzeum Literatury;
– omówienie projektu rzymskiego szlaku polskich romantyków (miejsc Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida), który ma służyć polskim turystom i mieszkańcom Rzymu;
– prezentacja nowego wyboru poetyckich i prozatorskich utworów Norwida inspirowanych Włochami (Silvano De Fanti – tłumacz, Jarosław Mikołajewski – pomysłodawca i autor wstępu); 
lektura publiczna „Fortepianu Szopena” w nowym przekładzie, w wykonaniu poety Renato Gabriele;
recital chopinowski (Michele Sganga).

25 września:
– pokaz rękopisów Norwida i Mickiewicza w zbiorach Zmartwychwstańców;
spacer rzymskim szlakiem norwidowskim.

Instytut Polski
Via Vittoria Colonna 1
Rzym

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram