Strona główna » Aktualności » Uroda świata się nie kończy. Poezja Jacka Łukasiewicza.

Uroda świata się nie kończy. Poezja Jacka Łukasiewicza.

Wirtualne spotkanie autorskie z cyklu „Premiera poetycka w Muzeum Literatury”.

Cykl jest okazją do rozmowy o najciekawszych książkach wydanych na przełomie 2021 i 2022 roku – książkach, które z uwagi na swój konceptualny, eksperymentalny czy postawangardowy charakter dopraszają się uwagi. W Muzeum Literatury spotykamy się z autorkami i autorami niedługo po wydaniu przez nich nowego tomu, aby zadać pytania o inspiracje, metody twórcze oraz ich własną filozofię pisania. W marcu wyjątkowo gościć będziemy redaktora, a nie autora książki.

Paweł Mackiewicz wybrał wiersze oraz opatrzył posłowiem książkę Jacka Łukasiewicza pt. Uroda świata się nie kończy. Spotkanie prowadzi Natalia Malek.

Jacek Łukasiewicz (1934-2021) – poeta, krytyk literacki, historyk literatury. Urodzony we Lwowie, od 1951 roku związany z Wrocławiem, gdzie najpierw studiował polonistykę, a w 1971 roku podjął pracę – w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Debiutował tomem wierszy Moje i twoje (1959), zaś jako krytyk – książką Szmaciarze i bohaterowie (1963). Opublikował m.in. książki krytycznoliterackie Zagłoba w piekle (1965), Laur i ciało (1971), Oko poematu (1991), Rytm, czyli powinność (1993), Jeden dzień w socrealizmie (2006), Kąt widzenia (2019) oraz monograficzne prace o twórczości Mieczysława Jastruna, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Stanisława Grochowiaka. Wydał kilkanaście książek poetyckich, ostatnie to m.in. Rytmy jesienne (2014), Wiązania (2018), Cięcia (2020).

Paweł Mackiewicz (1980) – historyk literatury, krytyk literacki, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, zwłaszcza poezją oraz historią krytyki literackiej. Autor książek: Pisane osobno. O poezji polskiej lat pierwszych (2010), W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji (2012), Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i​ krytyce (2013), Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego (2015), Spór o realizm. 1945-1948 (2020). Opracował tomy: Kazimierz Wyka, Tylnym pomostem. Felietony zebrane (2014) oraz Kazimierz Wyka, Wybór pism (BN, Wrocław 2019), a także kilka wyborów poezji, m. in.: Marcin Sendecki, Pamiątka z celulozy (2014), Jacek Łukasiewicz, Uroda świata się nie kończy (Poznań 2021). Mieszka w Legnicy.

Natalia Malek (1988) – poetka, kuratorka wydarzeń literackich, tłumaczka. Autorka czterech książek poetyckich: Pracowite popołudnia (2010), Szaber (2014), Kord (2017) i Karapaks (2020). Laureatka Nagrody Literackiej Gdynia 2021 za książkę Karapaks oraz Nagrody im. Adama Włodka 2017 za projekt książki Kord. Nominowana także do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2018 i do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2021. Członkini grupy artystyczno-feministycznej Wspólny Pokój, kuratorka Spoken Word Festival Warsaw, w 2022 roku kieruje projektem Wiersze w mieście. Mieszka w Warszawie.