Przejdź do treści

Staż dr Mary Newbould z Uniwesytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ University of Cambridge w Muzeum Literatury

Fotografia barwna. Popiersie uśmiechniętej kobiety w czarnym berecie i z szalikiem wokół szyi, stojącej na tle dużego gmachu (Uniwersytetu w Cambridge).

Projekt naukowy pt. „Sieci recepcji w osiemnastowiecznych gazetach i magazynach: Laurence Sterne”, autorstwa dr Mary Newbould z Uniwersytetu w Cambridge (Kierowniczka) i dra hab. Jakuba Lipskiego, prof. uczelni (Opiekun), otrzymał prestiżowy grant w ramach konkursu Polonez BIS Narodowego Centrum Nauki.

Finansowanie umożliwiło zatrudnienie dr Mary Newbould na dwa lata na Wydziale Literaturoznawstwa UKW w celu realizacji projektu. Przewidziane efekty to monografia Mary Newbould, pt. Sterne and Sterneana in the Newspapers and Magazines, która została już zakontraktowana przez Cambridge University Press, oraz artykuły naukowe, napisane wspólnie przez Kierowniczkę i Opiekuna, poświęcone europejskiej, w tym polskiej, recepcji dorobku oświeceniowego pisarza angielskiego, Laurence’a Sterne’a (1713-1768). Przewidziano również kwerendy badawcze w bibliotekach brytyjskich, francuskich, polskich i amerykańskich, które umożliwią pozyskanie niezdigitalizowanych śladów odbioru twórczości Sterne’a w XVIII- i XIX-wiecznej prasie. W szerszej perspektywie badania realizowane w ramach projektu podejmą próbę rekonstrukcji wzorców „celebryckości” w późnooświeceniowej Europie.

Pani dr Mary Newbould z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ University of Cambridge w dniach 6-19 września 2023 roku odbyła staż międzysektorowy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Staż odbył się w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki Polonez Bis 1 (2021/43/P/HS2/01182): STERNEWS. Networks of Reception in Eighteenth-Century Newspapers and Magazines: Laurence Sterne. Pani dr Newbould podczas dwutygodniowego stażu miała możliwość m.in. poznać zbiory i sposoby ewidencjonowania i naukowego opracowania obiektów zarówno w Dziale Sztuki, jak i Dziale Rękopisów, a także bogaty księgozbiór muzealnej Biblioteki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią sprawozdania dr Mary Newbould z przebiegu jej stażu w naszym muzeum.
Link: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/sternews/secondment

Uniwersytet w Cambridge, fot. Mary Newbould.
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram