Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Stanisław Baczyński: “Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja”

Stanisław Baczyński: „Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja”

  • Inne
zdjęcie: biała książka z kolorową okładką leży na szarym płótnie w studiu fotograficznym

Maszynopis niedokończonej rozprawy Stanisława Baczyńskiego został odnaleziony w archiwum pisarza przechowywanym w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Praca, diagnozująca stan cywilizacji i kultury europejskiej po pierwszej wojnie światowej, powstawała w drugiej połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Autor nie tylko odniósł się w niej polemicznie do współczesnych mu ideologii (faszyzm, komunizm, nacjonalizm, ale też chrześcijaństwo) oraz wieszczących kres kultury koncepcji historiozoficznych (Spengler, Bierdiajew), lecz także sformułował własny, optymistyczny projekt „nowej”, „przewartościowanej” kultury europejskiej.

Odnaleziony maszynopis nie jest tekstem zupełnym. Edycja oddaje charakter dzieła w procesie pisania, niedomkniętego i nieostatecznego, łącząc zasady edytorstwa genetycznego i tradycyjnego. Szczegółowe zasady postępowania edytorskiego, a także historia i charakterystyka maszynopisu przedstawione zostały we Wprowadzeniu do lektury.

Dodatku do edycji zamieszczono odszukane w miesięczniku „Europa” fragmenty dzieła, których brakuje w maszynopisie. Aby przybliżyć czytelnikowi charakter pracy Baczyńskiego nad przygotowanym wcześniej maszynopisem, w Dodatku zamieszczono też skany wybranych jego kart.

Anna Szawerna-Dyrszka – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaczka literatury polskiej XX wieku, autorka prac dotyczących poezji drugiej emigracji oraz literatury i czasopiśmiennictwa dwudziestolecia międzywojennego. Prowadzi studia nad życiem literackim Wilna i awangardą wileńską. Jest monografistką i edytorką twórczości Teodora Bujnickiego. Autorka książek: Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka (Katowice 2000), Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów (Katowice 2007), Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Szkice (Katowice 2011).

Książka wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Zamów książkę u Wydawcy – Wydawnictwo UŚ
Zamów ebook – ebookpoint
Dodatkowe informacje: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl

Muzeum Literatury objęło książkę patronatem.

Fot. Maciek Bociański

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram