Strona główna » Aktualności » Oferta pracy w Dziale Promocji na stanowisku Specjalistka/Specjalista ds. promocji

Oferta pracy w Dziale Promocji na stanowisku Specjalistka/Specjalista ds. promocji

Zdjęcie: komputer, notes, filiżanka kawy leżące na czarnym stole

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. promocji w Dziale Promocji Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: 2/2022

Opis stanowiska: Specjalista/specjalistka ds. promocji w Dziale Promocji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. organizacja i koordynacja projektów i wydarzeń na terenie Muzeum; dyżury podczas eventów;
 2. opracowywanie oferty programowej Muzeum Literatury, zgodnie z profilem instytucji, w tym również we współpracy z działami merytorycznymi w zakresie promocji wydarzeń przez nie realizowanych;
 3. tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji dla prowadzonych w Muzeum projektów;
 4. opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum;
 5. współpraca koncepcyjna przy opracowaniu niestandardowych działań promocyjnych;
 6. monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i komunikacyjnych;
 7. przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem umów;
 8. dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad identyfikacji wizualnej;
 9. bieżąca współpraca z partnerami Muzeum;
 10. realizacja kampanii sprzedażowych;
 11. przygotowywanie treści do mediów społecznościowych, administrowanie kanałami społecznościowymi Muzeum
 12. administrowanie stroną www oraz serwisami www Muzeum, obsługa CMS;
 13. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Działu i Muzeum oraz inne prace administracyjne związane z obowiązkami Działu Promocji.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość j. angielskiego minimum na poziomie B2;
 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, najlepiej w instytucji/organizacji związanej z kulturą;
 4. doświadczenia w organizowaniu eventów, w tym: spotkań z udziałem publiczności, wydarzeń kulturalnych, konferencji prasowych;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. dyspozycyjności podczas wydarzeń organizowanych przez Dział;
 8. doświadczenia w przygotowywaniu materiałów informacyjnych – umiejętności pisania i redagowania tekstów;
 9. umiejętności tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych;
 10. umiejętność tworzenia kampanii reklamowych Facebook Ads;
 11. otwartości, inicjatywy i zdolności organizacyjnych;
 12. wysokiej kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej;
 2. doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem;
 3. umiejętność obsługi programów graficznych;
 4. umiejętność obsługi CMS.

Oferujemy:

 1. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 2. ciekawą pracę na pograniczu literatury, kultury i mediów;
 3. możliwość współpracy przy ciekawych projektach kulturalnych, popularnonaukowych oraz naukowych

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. włącznie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami. W tytule wiadomości e-mail/na kopercie z dokumentami proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 2/2022.

Dostarczenie zgłoszenia:

 • poczta elektroniczna: rekrutacja@muzeumliteratury.pl
 • na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

(oferty odrzucone zostaną zniszczone)

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami planowane 6 maja 2022 roku.