Przejdź do treści

Oferta pracy: Specjalistka/Specjalista ds. zamówień publicznych

Pióro do pisania w szarym kolorze ze skuwką

Nazwa stanowiska: Specjalista/Specjalistka ds. zamówień publicznych;

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe obowiązki:

 1. Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulacji muzeum lub innych procesów zakupowych
 2. Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie zamówień w zakresie działalności kulturalnej związanych z bieżącą działalnością muzeum
 3. Organizowanie oraz udział w pracach komisji przetargowej
 4. Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej
 5. Koordynacja czynności związanych z zawarciem oraz realizacją umowy z wybranym wykonawcą, w tym sporządzenie raportu z realizacji zamówienia
 6. Rozliczanie zamówień publicznych, weryfikacja i opisywanie faktur
 7. Prowadzenie, a także weryfikowanie i opiniowanie poprawności dokumentacji udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 tys. złotych wyłączonych spod reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych
 8. Śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów
  z zakresu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej
 9. Przygotowywanie i aktualizowanie planu zamówień publicznych muzeum
 10. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej
 11. Prowadzenie rejestru wszystkich zamówień publicznych muzeum
 12. Bieżąca weryfikacja przepisów wewnętrznych muzeum dotyczących realizacji procedur zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej
 13. Udział w obsłudze kontroli, w szczególności przygotowywanie dokumentów do weryfikacji
 14. Wykonywanie zadań wynikających z bieżącej działalności Działu Administracji

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, mile widziany kierunek administracja, prawo lub w obszarze prawa zamówień publicznych
 2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych po stronie zamawiającego, mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku w instytucjach kultury
 3. Znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających
  z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych
 4. Znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury w zakresie udzielania zamówień publicznych
 5. Znajomość aktualnego stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu procedur przetargowych przy użyciu platformy elektronicznej Urzędu Zamówień Publicznych „e-Zamówienia”
 2. Doświadczenie przy wdrażaniu projektów z sektora kultury współfinansowanych ze środków funduszy europejskich
 3. Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Odpowiedzialność, samodzielność, skrupulatność, terminowość
 6. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy: 

 1. umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 2. miejsce pracy w sercu Starego Miasta
 3. pakiet medyczny
 4. kasa zapomogowa –pożyczkowa
 5. legitymacja pracownicza uprawnia do zniżek i bezpłatnych wejść do muzeów w Polsce
 6. ubezpieczenie grupowe

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • poniższą klauzulę podpisaną odręcznie o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

Informacje ogólne:

Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć do 6 maja 2024 roku. Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

 1. na adres e-mail administracja@muzeumliteratury.pl  w tytule wiadomości proszę podać ogłoszenia: rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych.
 2. osobiście na adres Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa z dopiskiem rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram