Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Oferta pracy – Specjalista ds. kadr i płac

Oferta pracy – Specjalista ds. kadr i płac

Pióro do pisania w szarym kolorze ze skuwką

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds.kadr i płac

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON, GUS;
 • Nadzór nad prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy;
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych – obsługa programu PŁATNIK;
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników;
 • Obsługa osobowego i bezosobowego funduszu płac w zakresie naliczania wypłat. Samodzielne naliczanie list płac;
 • Kontrolowanie i uaktualnianie badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP;
 • Obsługa PPK.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku i benefity:

 • Praca stacjonarna przy komputerze w godz. 8-16 (poniedziałek-piątek)
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia
 • Pracę w środowisku wspierającym rozwój osobisty i zawodowy dająca możliwość rozwoju oraz awansu
 • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie wypoczynku

Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Doświadczenie w pracy w dziale kadrowo-płacowym
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość Kodeksu pracy i innych przepisów wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku
 • Znajomość obsługi programu Symfonia, Enova, Płatnik będzie dodatkowym atutem
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności i dużej kultury osobistej

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej (podpisane odręcznie)
 2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie  (kopie)
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie)
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie)
 6. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”(podpisana odręcznie)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 12 czerwca 2023r.  

na adres:    Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

poczta elektroniczna:    sekretariat@muzeumliteratury.pl

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 12.06.2023 włącznie.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram