Strona główna » Aktualności » Nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko pracy: Specjalista/ka ds. płac

Nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko pracy: Specjalista/ka ds. płac

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: 5/2022

Opis stanowiska: Specjalista ds. płac

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
 2. zastępstwo w zakresie spraw kadrowych,
 3. sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno-rentowych,
 4. obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie rozliczania obowiązkowych i dobrowolnych składek oraz przekazywanie danych o miesięcznych rozliczeniach składek,
 5. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz terminowa sprawozdawczość dla ZUS,
 6. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników , zleceniobiorców i członków ich rodzin),
 7. sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, GUS, PIT,
 8. wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami publicznymi i komornikami,
 9. udzielanie informacji pracownikom z zakresu wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń z ZUS
 10. sporządzanie przelewów na podstawie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń ZUS, US, PFRON
 11. sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne w tym okresowa analiza funduszu płac.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie min. średnie mile widziane kierunki ekonomiczne,
 2. doświadczenie w pracy w dziale kadrowo- płacowym min. 3 lata,
 3. bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz programów pakietu MS Office,
 4. wymagana znajomość przepisów: przepisów prawa pracy , ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, praw autorskich w szczególności zasad naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów urlopowych oraz ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. odpowiedzialność,
 7. samodzielność,
 8. dokładność i systematyczność,
 9. zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 10. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programu Enova
 2. znajomość j. angielskiego

Oferujemy:

 1. umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu;
 2. przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 3. możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. włącznie.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami. W tytule wiadomości e-mail/na kopercie z dokumentami proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 4/2022.

Dostarczenie zgłoszenia:

 • poczta elektroniczna: rekrutacja@muzeumliteratury.pl
 • na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa