Przejdź do treści

Nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko pracy: Główny Inwentaryzator

Czarny napis na żółtym tle: rekrutacja w Muzeum Literatury. Główny inwentaryzator. Nabór kandydatów

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy na stanowisko: Główny Inwentaryzator

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: 4/2022

Opis stanowiska: Główny Inwentaryzator

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:
 2. inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów,
 3. przechowywanie i ruch wewnętrznego zbiorów
 4. organizacja użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum
 5. scontrum zbiorów
 6. określenie wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów  oraz innych form ewidencji zbiorów
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym
 2. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 1 rok doświadczenia w pracy w muzeum na stanowisku inwentaryzatora
 3. dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu
 4. znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami
 5. doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami
 6. obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 7. znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym – preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski
 8. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 9. umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 10. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej
 2. doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum
 3. doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych
 4. rzetelność, skuteczność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Oferujemy:

 1. umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu;
 2. przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 3. możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. włącznie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami. W tytule wiadomości e-mail/na kopercie z dokumentami proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: 4/2022.

Dostarczenie zgłoszenia:

 • poczta elektroniczna: rekrutacja@muzeumliteratury.pl
 • na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram