Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy: Adiunkt muzealny

Nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy: Adiunkt muzealny

Zdjęcie: widok z okna muzeum na Rynek Starego Miasta w Warszawie. Ogródki restauracyjne, ludzie spacerujący po płycie rynku.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatek/kandydatów na wolne stanowisko pracy: Adiunkt muzealny

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: ML/06

Opis stanowiska: Adiunkt muzealny

Podstawowe obowiązki:
– koordynacja i produkcja wystaw w muzeum;
– współpraca z kuratorem wystawy, scenografem oraz podwykonawcami;
– przygotowywanie oraz realizacja harmonogramu i budżetu projektu;
– współpraca z zespołem przy produkcji druków towarzyszących wystawie;
– współpraca z zespołem przy opracowaniu programu towarzyszącego wystawie;
– opieka nad zbiorami muzeum, opracowywanie zbiorów i ewidencjonowanie;

Wymagania:
– wykształcenie wyższe preferowane humanistyczne: historia sztuki, kulturoznawstwo, muzealnictwo;
– doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych; min. 2 lata stażu pracy w muzeum
– znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów;
– doświadczenie w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów m.in. do MKiDN;
– znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point);
– znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie
i piśmie;
– bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole;
– bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i samodzielność;
– umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu obiektów muzealnych;
– znajomość zagadnień sztuki współczesnej.

Oferujemy:

  • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
  • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
  • możliwość rozwoju zawodowego;

CV zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@muzeumliteratury.pl do dnia 24.09.2021. 

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: ML/06.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na podany wyżej adres mailowy w terminie do dnia 24.09.2021 r.

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram