Strona główna » Aktualności » Maria Konopnicka. Wróciłam

Maria Konopnicka. Wróciłam

starsz kobieta w kapeluszu i okularach patrzy prosto w obiektyw aparatu. zdjęcie w sepii

Muzeum Marii Dąbrowskiej, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Muzeum Literatury zapraszają 26 maja 2022 r. o godz. 17.00 do Muzeum Marii Dąbrowskiej na wykład zatytułowany Maria Konopnicka. Wróciłam.

Autorki – Monika Rudaś-Grodzka i Katarzyna Nadana-Sokołowska związane z Pracownią Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk opowiedzą o jednej z najciekawszych kobiet w historii polskiej literatury, niezwykle utalentowanej poetce i działaczce na rzecz praw kobiet, postaci i dziś budzącej emocje i kontrowersje; o życiowej drodze i wyborach autorki Roty. Wykład przygotowany z okazji uchwalenia przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej i w ramach tworzenia Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Kobiety-Pisarki.

Zapraszamy!

Muzeum Marii Dąbrowskiej

ul. Progi 1 m. 13 Warszawa

O autorkach:

Monika Rudaś-Grodzka – profesor IBL PAN, historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w., kierowniczka podyplomowych gender studies, podyplomowych studiów polsko-żydowskich.

Obecnie zajmuje się również problematyką duchowości kobiet. Kieruje zespołem Archiwum Kobiet IBL PAN. Powołała do istnienia dwie serie wydawnicze: „Lupa obscura” i „Archiwum Kobiet. Dokumenty” IBL PAN. Opublikowała książki: „Sprawić, aby idee śpiewały. Motywy platońskie w życiu i dziełach Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim” oraz „Sfinks słowiański i mumia polska”. W 2018 r. wydała „Listy z cytadeli 1886” Bronisławy Waligórskiej. Członkini Rady Naukowej Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Kobiet Pisarek Europy Środkowo-Wschodniej, jest odpowiedzialna za polską część szlaku poświęconą Marii Konopnickiej. Opracowuje wydanie niepublikowanych listów Marii Konopnickiej do Nikodema Iwanowskiego. Współautorka wystaw: „POLKA – medium, cień, wyobrażenie” (CSW, 2005), „Ludzkie Nieludzkie” (Galeria Studio, 2015), współautorka wystaw w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur (2018, 2021). Redaktorka anglojęzycznego tomu „Tekstów Drugich” – „Convention and Revolution” (2020), numeru „Czas Kultury. Czarownice są wśród nas” (2021).

Katarzyna Nadana-Sokołowska – historyczka literatury, krytyczka literacka, wykładowczyni gender studies, absolwentka Wydziału Polonistyki UW oraz Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Członkini interdyscyplinarnego zespołu Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich Polskiej AkademiiNauk, od 2015 roku adiunkt w IBL PAN. Redaktorka anglojęzycznego tomu „Tekstów Drugich” – „Convention and Revolution” (2020), numeru „Czas Kultury. Czarownice są wśród nas” (2021).

Członkini zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Lupa Obscura” w Wydawnictwie IBL PAN (od 2012 roku ukazało się około 20 pozycji serii obejmujących polskie prace naukowe z zakresu historii literatury kobiet itp.) oraz zespołu redakcyjnego „Archiwum Kobiet” – serii edycji naukowych niepublikowanych dokumentów osobistych. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych to krytyka feministyczna, autobiografistyka, twórczość George Sand i jej polska recepcja oraz feministyczne religioznawstwo. Autorka monografii „Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg” (2012). Członkini Rady Naukowej Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Kobiet Pisarek Europy Środkowo- Wschodniej, jest odpowiedzialna za polską część szlaku poświęconą Marii Konopnickiej.

O Archiwum Kobiet:

Archiwum Kobiet to zespół badawczy Instytutu Badań Literackich PAN, działający od 2013 roku. Jego powstanie wiąże się z projektem „Archiwum Kobiet: Piszące”, realizowanym w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu było stworzenie bazy danych oraz zainicjowanie digitalnego archiwum niewydanych rękopisów kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Członkinie i członkowie zespołu przeprowadzają kwerendy w archiwach polskich i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską poprzez fakt dawniejszej łączności z jej terytoriami (Litwa, Ukraina, Białoruś itp.). /https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i-zespoly/zespol-badan-genderowych-literatura-i-gender/

O WWR: Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Kobiety-Pisarki / Women Writers Route

W 2017 r. międzynarodowa, pozarządowa organizacja Forum of Slavic Cultures z siedzibą w Lublanie wystąpiła z projektem utworzenia Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Women Writers Route – Szlaku Kobiet-Pisarek. Na udział w projekcie zdecydowały się muzea i instytucje kultury upamiętniające pisarki z przełomu XIX i XX w. w krajach: Chorwacji, Czarnogórze, Polsce, Rosji, Serbii i Słowenii. Zgodnie z założeniami projektu, w Polsce, wytypowana jako postać kobiety-pisarki została Maria Konopnicka. Obecnie trwają starania o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych /więcej: https://www.fsk.si/pl/partnerzy/szlak-pisarek/ /