Strona główna » Aktualności » Listy Tadeusza Różewicza w Muzeum Literatury

Listy Tadeusza Różewicza w Muzeum Literatury

Z przyjemnością informujemy, że zbiory rękopiśmienne Muzeum Literatury wzbogacą się w grudniu 2022 roku o nowe cenne nabytki:

  • 249 listów Tadeusza Różewicza (1921-2014) do brata Stanisława Różewicza (1924-2008), reżysera filmowego i teatralnego, scenarzysty. Korespondencja obejmuje okres 1948-2008;
  • 29 listów Tadeusza Różewicza do Jerzego Tchórzewskiego (1928-1999), malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2 listy do Teresy Tchórzewskiej (1927-1986), 7 listów do Krzysztofa Tchórzewskiego; list Pawła Różewicza do Jerzego Tchórzewskiego i list Jerzego Tchórzewskiego do Tadeusza Różewicza. Korespondencja obejmuje okres 1974-2009.

Zadanie pod nazwą „Zakup kolekcji listów Tadeusza Różewicza do Stanisława Różewicza i do Jerzego Tchórzewskiego oraz jego rodziny” sfinansowane zostało z dwóch źródeł:

  • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod nazwą „Rozbudowa zbiorów muzealnych”, oraz z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
  • Dotacja Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wysokości 147 200 zł pokryła 78,43% kosztów. Pozostałą część kwoty w postaci dotacji celowej wysokości 40 480 zł przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Różewicz był namiętnym epistolografem i jego listy, których napisał przez całe życie kilka tysięcy, należą niewątpliwie do jego twórczości artystycznej, a nie są tylko dokumentalnym dodatkiem. Wkrótce po śmierci poety ukazało kilka tomów epistolografii, a kolejne czekają na publikację. Jesteśmy zobligowani do zbierania i chronienia listów.

Listy do Stanisława Różewicza, brata poety, reżysera filmowego, pochodzą z lat 1948-2008. Jeżeli jakieś teksty zaginęły, to wydaje się, że bardzo nieliczne. Mamy więc przed sobą niemal kompletną korespondencję z kręgu rodzinnego. Niemniej tematy rodzinne i osobiste nie zdominowały tej korespondencji. Obejmuje ona drogę twórczą obydwu artystów, niemal od czasu ich debiutów, poprzez dojrzałą twórczości, do późnej starości. Listy odznaczają się bardzo osobistą tonacją, świadczącą o niezwykle mocnej więzi emocjonalnej braci Różewiczów. Ważny jest jednak również wątek artystyczny – dyskusje wokół kwestii formalnych, warsztatowych, gdyż współpracowali przy tworzeniu filmów.

Inny charakter mają listy do malarza Andrzeja Tchórzewskiego. Różewicz miał wielu przyjaciół w kręgach artystycznych. Zespół jego listów do Ewy Kierskiej (1923-2013), malarki, znajduje się w zbiorach Muzeum Literatury i zapewne niebawem zostanie ogłoszony drukiem. Malarstwo i rzeźba, dawne i nowoczesne, fascynowały Różewicza i chętnie dawał wyraz swoim doświadczeniom  oraz opiniom. Gromadził w domu dzieła sztuki, którymi obdarowywali go artyści, w tym i Jerzy Tchórzewski.

W roku 2023 w Muzeum Literatury odbędzie się pokaz wybranych listów Tadeusza Różewicza.