Przejdź do treści

Listy Janiny Broniewskiej w zbiorach Muzeum Literatury

koperta na tle rękopisu

Dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Literatury zakupiło do zbiorów rękopiśmiennych listy Janiny Broniewskiej adresowane do Władysława Broniewskiego.

Dziękujemy Ministerstwu za umożliwienie cennego zakupu.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram