Przejdź do treści

Gustaw Herling e il suo mondo

W lipcu 2022 roku we Włoszech ukazał się tom pt. Gustaw Herling e il suo mondo będący pokłosiem konferencji „Napoli di Herling”,która miała miejsce w Neapolu trzy lata temu, 24–26 października 2019 roku, na chwilę przed pandemią, która objęła całą Europę.

Na tom składają się teksty wystąpień zaproszonych na tę konferencję gości, m. in. Giovanny Tomassucci, Zdzisława Kudelskiego i Wojciecha Karpińskiego, a wśród nich wspólne wystąpienie Piotra Kłoczowskiego i Doroty Fortuny. Wystąpienie to poświęcone zostało prywatnej bibliotece Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Neapolu, pracy nad jej udokumentowaniem (w 2019 roku ukazał się tom Biblioteka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Inwentarz wydany przez Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską), ale też jej wymiarowi intelektualnemu i osobistemu.

Dziś nie ma już biblioteki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w tym kształcie i w tym miejscu, w jakim została opisana w Inwentarzu. Spakowana do kartonowych pudeł oczekuje na swój dalszy los pod opieką Marty Herling, córki pisarza, przygarnięta pod dach Istituto Italiano per gli Studi Storici w Neapolu.  Los tej biblioteki był ściśle związany z losem jej właściciela i teraz jej inwentarz to coś więcej niż spis książek stojących na półkach. To droga przez twórczość i życie.

Gustaw Herling e il suo mondo : la storia, il coraggio civile e la libertà di scrivere, a cura di Andrea F. De Carlo e Marta Herling, Viella, Roma 2022.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram