Przejdź do treści

Gombro i wydawcy w Paryżu

O trudnych relacjach Witolda Gombrowicza z wydawcami i promotorami jego książek dyskutować będą w Bibliotece Polskiej w Paryżu wybitni znawcy jego twórczości. Panel, zatytułowany „M(éditer) Gombrowicz” , organizowany przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Espace Gombrowicz Museal w Vence, a także Bibliotekę Polską, jest pierwszą odsłoną cyklu „Gombrowicz i (nie) przyjaciele”.

Walka o sławę Witolda Gombrowicza była nieodłączną częścią jego aktywności twórczej. Pisarz rozumiał doskonale, że wywodząc się z kultury peryferyjnej stale musi mierzyć się i konfrontować z uznanymi kulturalnymi centrami. O swoje literackie być albo nie być bił się zwłaszcza w specyficznej pod tym względem Francji. Gombrowicz jako jeden z najważniejszych komentatorów swojej twórczości, starał się nie pozostawiać przypadkowi także kwestii związanych z jego istnieniem w światowym życiu literackim.

Toczył więc wieloletnie kampanie, nierzadko iście wojenne, w których dzieła stawać się miały – w każdym sensie – „bombami”, pozwalającymi uchwycić kolejne przyczółki translatorskie i wydawnicze. Jaka była zatem w tych bitwach rola promotorów i wydawców, owych (nie)przyjaciół Gombrowicza? Jakie relacje i strategie łączyły (a czasem dzieliły) z autorem „Dziennika” polskich intelektualistów żyjących na obczyźnie, Konstantego „Kota” Jeleńskiego, Jerzego Giedroycia i całego środowiska „Kultury Paryskiej”, poprzez których docierał Gombrowicz do francuskich wydawców, takich jak François Bondy, Maurice Nadeau, Christian Bourgois czy później Manuel Carcassonne? Do Jeleńskiego pisał Gombrowicz: „Jeśli wszystko dobrze pójdzie, Ty będziesz katapultą, która wystrzeli mnie na szeroki świat”. I tak też się stało.

O tych trudnych relacjach, zarówno literackich jak i osobistych, w pierwszej odsłonie konferencji „M(éditer) Gombrowicz” mówić będą Rita Gombrowicz i Mariola Odzimkowska, Małgorzata Smorąg-Goldberg, Anna Bernhardt, Anna Spólna, Jerzy Jarzębski, Piotr Kłoczowski i Paweł Rodak. Organizatorzy planują podzielenie wydarzenia na dwie sesje, którym przewodniczyć będą: Maria Delaperière oraz Marek Tomaszewski. Konferencję otworzy Kazimierz Piotr Zaleski, a słowo wprowadzenia wygłosi Katarzyna Kula. 

Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w konferencji (która odbędzie się w języku francuskim) zapraszamy 26 października do siedziby Biblioteki Polskiej w Paryżu (6 quai d’Orléans) o godzinie 17.00.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram