Strona główna » Aktualności » Ferie zimowe 2022 – zajęcia edukacyjne dla grup

Ferie zimowe 2022 – zajęcia edukacyjne dla grup

zdjęcie: rynek starego miasta nocą. lodowisko, jeżdżący ludzie, iluminacja świetlna

Zapraszamy grupy zorganizowane do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej podczas ferii zimowych 2022. Zajęcia realizowane będą w przedziale: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Zapraszamy grupy zorganizowane :

  • Wtorek 10 :00 -14: 00
  • Środa i piątek 11 :00 -16 :00.

Zgłoszenia grup przyjmujemy w Dziale Naukowo-Oświatowym wyłącznie telefonicznie:
22 831 76 91; lub 22 831 40 61 wew. 110.

Zajęcia będą odbywać się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.

Uczestników i opiekunów prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego: dezynfekcji rąk po wejściu do Muzeum i noszenia maseczek podczas zajęć.

OFERTA:

Kuferek Mickiewicza. Krótka gawęda o życiu i twórczości

Jarosław Mikołajewski, autor książki „Kuferek Adama Mickiewicza” czyta wybrane fragmenty prowadząc słuchaczy po życiu Mickiewicza, od narodzin do śmierci. Lekko podana opowieść biograficzna przetykana jest urywkami wierszy i znaczących listów. Autor proponuje nauczycielom, by po wysłuchaniu gawędy poprosili uczniów o stworzenie prostego, tytułowego „kuferka” (może to być zwykła koperta) i umieszczenie w nim wybranych fragmentów poezji lub rysunków przedstawiających epizody biografii poety.

Zimowy spacer z Mickiewiczem

Uczestników zapraszamy na wspólny spacer po wystawie poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Obejrzymy miejsca dzieciństwa i wczesnej młodości poety, poznamy jego przyjaciół, będziemy w różnych krajach i miastach, do których podróżował Mickiewicz. Znajdziemy się wreszcie w Paryżu, w mieszkaniu poety, gdzie w otoczeniu mebli i pamiątek poznamy rodzinę Adama Mickiewicza.

Zajęcia trwają 1 godzinę

Przyjaciele

Warsztat teatralny dla dzieci.

Zajęcia odbywają się w salach ekspozycji stałej poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Proponujemy uczniom tekst bajki Adama Mickiewicza pt. „Przyjaciele”. Po krótkim wstępie, rozdaniu tekstów i wyznaczeniu ról, wszyscy uczniowie razem z nauczycielami biorą udział w próbie czytanej, podczas której poznajemy tekst, improwizujemy scenki i uczymy się wygłaszać role. W drugiej części warsztatów „wystawiamy na scenie” bajkę Mickiewicza. Uczniowie tworzą „żywą” scenografię i biorą udział w próbie generalnej, a następnie w premierowym przedstawieniu. Warsztat ma charakter „zabawy” w teatr i nie wymaga przygotowań w szkole. W spektaklu biorą udział wszystkie dzieci z nauczycielami i prowadzącym zajęcia.

Ostatnie 20 minut spotkania przeznaczone jest na opowieść o przyjaźniach Adama Mickiewicza i spacerze po ekspozycji ze wskazaniem na ciekawe eksponaty.

Zajęcia trwają 1,5 godziny

Pudełko zwane wyobraźnią

Warsztat poetycki.

Uczestników zaprosimy do zabaw słownych opartych na skojarzeniach i zaproponujemy tworzenie metafor, odkrywanie środków poetyckich oraz próbę wspólnej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta. Oprócz świetnej i ciekawej zabawy, zajęcia pomogą rozwinąć wyobraźnię, wrażliwość, a także wzbogacić słownictwo.

Zajęcia trwają 1,5 godziny.