Przejdź do treści

Do Potomnego I Weekend otwarcia wystawy

4 LIPCA 8 WRZEŚNIA

Wystawa „Do Potomnego” jest kolejnym projektem wystawienniczym w historii Muzeum Literatury, poświęconym twórcom pokolenia wojennego.

Od czasu ekspozycji – „Baczyński” (1984), „Dwie miłości” (1994) i „Sztuka i Naród” (2014), zbiory Muzeum są systematycznie wzbogacane o pamiątki ze spuścizny twórców debiutujących w latach wojny. Opiekujemy się ich rękopisami, bezcennymi zbiorami fotografii, pracami plastycznymi, pamiątkami, często bardzo osobistymi. Mówią do nas jednym głosem: pokoleniowe więzi osobiste były dla nich ważniejsze niż różnice ideologiczne czy środowiskowe, nie dotyczyły zresztą wartości najwyższych i dokonywanych wyborów, z towarzyszącą im świadomością ceny. Ich portrety to wizerunki osobowości o wielkiej wrażliwości i wyobraźni, talentach poświadczonych przez dorobek, niepokornych charakterach i wielkiej odwadze. To poeci i poetki, a przy tym konspiratorzy i żołnierze, którzy dali wyraz jedności słowa i czynu, świadomi swego losu. Zarówno ci, którzy walczyli i zginęli w Powstaniu Warszawskim – Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński i Wojciech Mencel, jak i zamordowani wcześniej – pierwsi redaktorzy „SiN”-u: Wacław Bojarski i Andrzej Trzebiński, Ewa Pohoska. Poeci, którzy przeżyli Powstanie, dając świadectwo losu obozowego i emigracyjnego, jak Zbigniew Chałko.

Opowieść o głównych protagonistach pokolenia na wystawie, nie pomijając indywidualnych postaw czy różnic, skupia się na znaczeniu ich ofiary w kontekście refleksji historycznej, ich dziedzictwa artystycznego i duchowego. „Jeszcze nie mogę pojąć nie tego, że my żyjemy, ale że oni poginęli” – napisał po wyjściu z Auschwitz Tadeusz Borowski, myśląc o swoich rówieśnikach. Pozostawili testament dla następnych pokoleń, dla nas, idących przez swój czas, szczególnie wybrzmiewający w przesłaniu Do potomnego Tadeusza Gajcego, który to utwór jest inspiracją dla tytułu wystawy.

Podstawą narracji wystawy są zbiory Muzeum Literatury. Pamiątki z innych kolekcji publicznych pozwoliły nam na przywołanie takich twórców, jak Krystyna Krahelska, Teresa Bogusławska, Zygmunt Jan Rumel, których postawy – mimo różnic wieku czy doświadczeń pokoleniowych, były tożsame z wyborami poetek i poetów pokolenia wojennego.

Koncepcja i scenariusz wystawy, kurator – Małgorzata Wichowska
Projekt ekspozycji: nowy motyw – Adam Orlewicz, Agata Rościszewska

4 lipca (czwartek), 18:00 – WERNISAŻ

| PROGRAM WEEKENDU OTWARCIA |

5 lipca (piątek), 14:00 – OPROWADZANIE kuratorskie kustosz Małgorzaty Wichowskiej

7 lipca (niedziela), 15:00 – OPROWADZANIE kuratorskie kustosz Małgorzaty Wichowskiej

Zapraszamy.

W weekend otwarcia bilety na wystawę kosztują złotówkę.

Wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy. Wydarzenie jest częścią zadania „Alfabet dostępności w Muzeum Literatury”, realizowanego w ramach programu Kultura Dostępna 2024. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram