Przejdź do treści

Ciała Schulza | Spotkanie

Grafika czarno-biała przedstawiających mężczyzn siedzących przy stole z kobietami. Część z nich jest naga i ustawiona w wyzywających pozach.

19 listopada (niedziela) o godz. 14:00 zapraszamy na spotkanie Ciała Schulza, zorganizowane w 81. rocznicę śmierci Brunona Schulza. O cielesności i erotyce w jego biografii i twórczości porozmawiają: Eliza Kącka, Jakub Orzeszek, Janek Owczarek, Katarzyna Warska i Jan Gondowicz.

Pierwsze ciało Brunona Schulza było z krwi i kości. Jak każde ciało, było miejscem egzystencji. Widzimy je w ruchu – w narodzinach, w umieraniu, w zmęczeniu, w pracy nauczyciela, pisarza i rysownika, w seksie i śmiechu. Niewiele o nim wiemy. Ma swoje zdarzenia, o których niekoniecznie chce otwarcie mówić.

Drugie ciało pisarza jest obecne w jego dziele. To ciało przez Schulza rozmnażane i rozpraszane. Szukające dla siebie formy w słowach i obrazach. To również ciało zamaskowane. Bywa nieokreślone, porowate, transgresywne, rozwiązłe. Ale też słabe, radosne, zużyte, zwyczajne.

Pierwsze i drugie ciało pisarza nie istnieją rozdzielnie. Nie są też w pełni tożsame. To raczej dwa ciała zawsze skierowane ku sobie. Czasem się spotykają.

Eliza Kącka – adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek naukowych „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (2017), a także tomów prozatorskich „Elizje” (2017), „po drugiej stronie siebie” (2019), „Strefa zgniotu” (2022) i książki eseistycznej „Idiomy” (2023). Współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice” (2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida, Anny Świrszczyńskiej, Henryki Łazowertówny). Felietonistka „Tygodnika Powszechnego”, członkini kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. 

Jakub Orzeszek – interesuje się antropologią literatury, tanatologią i muzyką popularną. Redaktor tomu „Nekroprzemoc. Polityka, kultura i umarli” (ze Stanisławem Rośkiem, 2022). Autor książki „Drugie ciało pisarza. Eseje o Brunonie Schulzu” (2023). Publikował między innymi w „Czasie Kultury”, „Dwutygodniku”, „Er(r)go”, „Kontekstach”, „Tekstach Drugich” i „Twórczości”. Pracuje w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Fundacji Terytoria Książki. Mieszka w Gdyni.

Janek Owczarek – historyk i krytyk sztuki, kurator. Współpracuje z magazynem „Szum”. W 2019 roku wspólnie z Darią Grabowska i Piotrem Polichtem zorganizował ogólnopolski turniej artystyczny Tekken Art Tournament. Autor wystawy „Bruno Schulz. Żelazny kapitał ducha” (2023). Pracuje w Muzeum Literatury w Warszawie.

Katarzyna Warska – literaturoznawczyni, redaktorka. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i wydawnictwie słowo/obraz terytoria. Członkini redakcji czasopisma „Schulz/Forum”. W latach 2015–2021 brała udział w realizacji projektu badawczego „Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza”. Laureatka konkursu prac magisterskich im. J. J. Lipskiego. Autorka książki „Schulz w kanonie. Recepcja szkolna w latach 1945–2018” (2021), za którą otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. We wrześniu 2023 roku obroniła rozprawę doktorską „Bruno Schulz idzie do szkoły. Biografia tematyczna”.

Jan Gondowicz –tłumacz, krytyk literacki i filmowy oraz wydawca. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który w 1971 roku zadebiutował jako dziennikarz na łamach warszawskiej „Kultury”. Później publikował także w dziesiątkach innych czasopism, a w roku 2006 otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie poezji za przekład Ćwiczeń stylistycznych Raymonda Queneau. Gondowicz jest również twórcą wielu esejów, opracowań oraz bestiariuszy.

Rynek Starego Miasta 20. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram