Przejdź do treści

„Anhelli. Śmierć Anhellego” Witolda Pruszkowskiego w Muzeum Literatury

Na aukcji „Sztuka dawna. Prace na papierze” 19 maja 2022 r. w Desa Unicum, Muzeum zakupiło, korzystając z prawa pierwokupu, pastel Witolda Pruszkowskiego „Anhelli. Śmierć Anhellego” z 1879 roku. 

Praca ta jest wybitną artystyczną redakcją tematu. Poszerza zbiory Muzeum Literatury, dla których postać Juliusza Słowackiego jest jedną z najważniejszych. Dodatkowo, w znaczący sposób dopełni organizowaną przez muzeum wystawę czasową „Słowacki w Libanie”. 

Witold Pruszkowski, „Anhelli. Śmierć Anhellego”, pastel na papierze, 1879, zbiory Muzeum Literatury

Mesjanistyczno-symboliczna tematyka pastelu, inspirowana „Anhellim” miała dla Witolda Pruszkowskiego kluczowe znaczenie. Artysta był autorem szeregu obrazów oraz rysunków odnoszących się bezpośrednio do scen przedstawionych w poemacie Słowackiego. Są to między innymi prace: „Śmierć Anhellego (1879), „Eloe wśród grobów (1892) czy „Śmierć Elenai” (1892).

Zakup dzieła został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy Ministerstwu za szybkie sfinalizowanie zakupu!

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram