Strona główna » Aktualności » 4. Literacka Konferencja Naukowa „Przed i po – Wisława Szymborska”.

4. Literacka Konferencja Naukowa „Przed i po – Wisława Szymborska”.

Pierwsza konferencja z cyklu Przed i po odbyła się jesienią 2017 roku i dotyczyła dzieła Brunona Schulza, następne w 2018 roku (Witold Gombrowicz) i w 2019 roku (Czesław Miłosz). Dotąd ukazały się dwie monografie zbiorowe: Przed i po. Bruno Schulz (Kraków 2018) i w dwóch tomach Przed i po. Witold Gombrowicz (Kraków 2019), w czasie tegorocznego spotkania z dziełem i legendą Wisławy Szymborskiej odbędzie się promocja tomu poświęconego Czesławowi Miłoszowi. Do tej pory w zabrzańskich spotkaniach uczestniczyło kilkudziesięciu najwybitniejszych znawców polskiej literatury modernistycznej, a zwyczajem stało się, że w ramach poprzednich konferencji odbywały się spotkania z gośćmi specjalnymi, którymi dotąd byli m.in. Anthony Miłosz, Rita Gombrowicz czy Tomas Venclova, a towarzyszyły im także wydarzenia artystyczne. Każdą edycję konferencji „Przed i po” poprzedzają warsztaty interpretacyjne prowadzone w zabrzańskich liceach, w trakcie których z jednej strony popularyzujemy twórczość i postać wielkich polskich modernistów, a z drugiej aktywizujemy młodzież licealną. Współpracujemy z krakowską Fundacją Miasto Literatury, Komisją Historycznoliteracką katowickiego oddziału PAN oraz wieloma mediami.

„Przed i po. Wisława Szymborska” – cóż to znaczy? Koncepcja merytoryczna jest prosta i w kontekście tego, co się we współczesnej humanistyce („posthumanistyce”?, „nowej humanistyce”?) dzieje, wydaje się anachroniczna. Przyjrzyjmy się raz jeszcze wielkiemu dziełu Wisławy Szymborskiej, podejmijmy trud reinterpretacji kanonicznych odczytań jej utworów, zapytajmy o to, jakie zjawiska kulturowe, literackie, historyczne „przygotowały” jej pojawienie się polskiej kulturze. Zapytajmy też o „pośmiertne życie” tego dzieła, jak tę poetkę i jej wiersze, eseje oraz powieści „żyją” w pamięci zbiorowej, w recepcji, w końcu w twórczości pisarzy młodszych, także najmłodszych… Czy Szymborska ma nam – współczesnym, doświadczającym czasów „Dobrej Zmiany” – jeszcze cokolwiek do powiedzenia? Dyskusje i już opublikowane (Schulz, Gombrowicz), a także czekające na druk (Miłosz) teksty stawiające podobne pytania dziełom autora Sklepów cynamonowych, autora Ferdydurke i autora Zniewolonego umysłu są świetną ilustracją, że nie są to pytania bezzasadne czy banalne… Że literatura wielkich polskich modernistów to ciągle jeszcze lekcja, którą w naszej współczesnej kulturze musimy „odrobić”.  (materiał organizatora)

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza objęło konferencję honorowym patronatem.

szczegóły: www.przedipo-zabrze.pl