Przejdź do treści

Екскурсії по виставці Адам Міцкевич

Szkic głowy Adama Mickiewicza prześwitujący przez ukraińską flagę

Музей Літератури ім. Адама Міцкевича у Варшаві сердечно запрошує Вас на екскурсії нашою постійною експозицією — «Адам Міцкевич»!

10 червня (Субота), 12:00

адреса: Ринок Старого Міста 20, Варшава

Екскурсія українською мовою
Вхід вільний!

Екскурсовод — Тетяна Бутевич


Експозиція присвячена біографії та творчості Адама Міцкевича — поета, візіонера, публіциста та громадського діяча, одного з найвидатніших митців епохи романтизму, якого — так само як Юліуша Словацького та Зиґмунта Красінського — називають польським національним пророком. До найвідоміших творів Міцкевича належать: поетичні збірки «Балади й романси» та «Кримські сонети», поема «Конрад Валленрод», драма «Дзяди» й національний епос «Пан Тадеуш».

Адам Міцкевич народився в литовському Новогрудку (нині Білорусь). Був одним із засновників таємного політичного Товариства Філоматів, яке ставило собі за мету зміцнення національної ідентичності, традиції та культури. За діяльність у цьому товаристві він був заарештований, засуджений і засланий до Росії. У 1824–1829 роках перебував у Москві, Петербурзі та на території нинішньої України — в Одесі та Криму. Від 1832 року жив у Парижі, де брав участь у патріотичній та громадській діяльності Великої Еміграції, наприклад, намагався заручитися підтримкою Папи Римського для національно-визвольних рухів Весни народів та заснував емігрантський часопис «Трибуна народів», діяльність якого була призупинена внаслідок втручання російського посольства. Читав курси зі слов’янської літератури в паризькому Колеж де Франс. Після того як Франція вступила в Кримську війну Міцкевич спробував сформувати польський легіон для збройної боротьби проти царської Росії. Із цією метою він прибув до Стамбулу, де в 1855 році несподівано помер. У 1900 році труну з останками поета було урочисто поховано в саркофазі собору Вавельського замку в Кракові.


[PL]

Zapraszamy na oprowadzania w języku ukraińskim po wystawie stałej „Adam Mickiewicz 1798-1855”!

10 czerwca 2023 r., o godz. 12:00

Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20, Warszawa

Wstęp wolny!
Prowadzenie Tatiana Butewicz


Wystawa prezentuje biografię i twórczość Adama Mickiewicza – najwybitniejszego, obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, polskiego twórcy romantycznego, poety, wizjonera, publicysty i działacza społecznego. Do najważniejszych dzieł Mickiewicza należą zbiory poezji „Ballady i romanse” oraz „Sonety Krymskie”, poemat „Konrad Wallenrod”, dramat „Dziady” i epopeja narodowa „Pan Tadeusz”.

Adam Mickiewicz urodził się w Nowogródku na Litwie. Był jednym z założycieli tajnego politycznego Towarzystwa Filomatów (skupionego na gruntowaniu poczucia tożsamości, pielęgnowaniu tradycji oraz kultury narodowej), za co został uwięziony. Lata 1824-1829 spędził w Moskwie, Petersburgu oraz na terenach dzisiejszej Ukrainy – w Odessie i na Krymie. Od 1832 roku mieszkał w Paryżu, gdzie angażował się w działalność patriotyczno-społeczną Wielkiej Emigracji. Próbował m.in. uzyskać poparcie papieża dla ruchów wolnościowych w ramach Wiosny Ludów oraz założył pismo emigrantów „Trybuna Ludów”, które w skutek interwencji ambasady rosyjskiej zostało zawieszone. Wykładał literaturę słowiańską w Collège de France. Po przystąpieniu Francji do wojny krymskiej podjął próbę utworzenia Legionów Polskich do walki z Rosją. W tym celu przybył do Stambułu, gdzie w 1855 roku niespodziewanie zmarł. W 1900 roku trumnę uroczyście przeniesiono do sarkofagu w katedrze na Wawelu w Krakowie.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram