Ja, Witold Gombrowicz

Wystawa odwołuje się do biografii pisarza. Komentarzem są cytaty z Biografii Witolda Gombrowicza przygotowanej przez pisarza dla czasopisma L’Herne, a także fragmenty jego Dziennika, Testamentu i Wspomnień polskich. Towarzyszą im liczne fotografie oraz fragmenty filmu dokumentalnego Witold Gombrowicz 1904-1969 w reż. Andrzeja Wolskiego. Na parterze można przysiąść w sali Ferdydurke, czyli dawnym pokoju pisarza, obecnie … Czytaj dalej Ja, Witold Gombrowicz