Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Zmarł Adam Sandauer

Zmarł Adam Sandauer

Dzisiaj odszedł p. Adama Sandauer doktor fizyki i założyciel Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere”. Był synem pisarza Adama Sandauera i malarki Erny Rosenstein, związanym z Muzeum Literatury.

W styczniu 2009 r. przekazał do zbiorów Muzeum archiwum swojego ojca, obejmujące rękopisy i maszynopisy z poprawkami autora tekstów własnej prozy (np. wspomnień „Byłem”) oraz esejów i szkiców, w tym wielu w innych językach, analizujących i promujących w świecie polską literaturę współczesną (m. in. Gombrowicza i Schulza). Były tu również teksty tłumaczeń Sandauera z wielu języków od starożytności po współczesną poezję rosyjską. Ważną część archiwum stanowiły dokumenty osobiste, a zwłaszcza korespondencja, w tym spory zespół listów Juliana Przybosia i ponad 50 listów Witolda Gombrowicza, ukazujących kulisy „walki o sławę” wybitnego pisarza.

Ponadto, p. Adam Sandauer przekazał również ocalałą część papierów Bruno Schulza, która po wojnie znalazła się w posiadaniu Artura Sandauera. To m.in. teka korespondencji wielkiego prozaika, zawierająca listy Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza i Sandauera oraz wielu innych osób, ujawniająca nieznane kontakty i sprawy. Wśród papierów były także dokumenty osobiste dotyczące nauczycielskiej „kariery” zawodowej B. Schulza, spraw czysto literackich, wyjazdów zagranicznych, a także problemów warsztatowych i bytowych.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram