Aktualności
Oddział: 12 lutego 2014
Dokładną datę pozwala określić list poety z 14 lutego 1834 roku, pisany do przyjaciela w Dreźnie, Antoniego Edwarda Odyńca. Znalazł się w nim taki oto passus: „skończyłem wczora właśnie. Pieśni ogromnych dwanaście! […] Za parę tygodni druk zaczynam. Mnóstwo pracy […]
Oddział: 25 listopada 2012
W 75 rocznicę śmierci Andrzeja Struga (pisarz zmarł 9 grudnia 1937 roku), Łukasz Pawłowski i Barbara Riss przypominają tamte dni i wydarzenia. Przytoczone relacje ilustrują cenne, nieznane po latach szerszej publiczności zdjęcia [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP