Aktualności
Oddział: 29 listopada 2013
Ocalała z pożogi wojennej korespondencja Andrzeja i Nelly, po dokładnej lekturze, przywodzi na myśl „rozmowę listami”. Pisali do siebie początkowo nieco oficjalnie, ale zawsze niezwykle szczerze i czule - Katarzyna Piktel o liście Nelly do Andrzeja.
Oddział: 25 listopada 2012
W 75 rocznicę śmierci Andrzeja Struga (pisarz zmarł 9 grudnia 1937 roku), Łukasz Pawłowski i Barbara Riss przypominają tamte dni i wydarzenia. Przytoczone relacje ilustrują cenne, nieznane po latach szerszej publiczności zdjęcia [...]
Oddział: 27 października 2012
27 listopada (we wtorek) o godz. 18.30 Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na uroczyste spotkanie w przededniu 75 rocznicy śmierci Pisarza. Publikujemy tekst Barbary Riss i Łukasza Pawłowskiego oraz fotografie z naszego archiwum [...]
Oddział: 30 listopada 2011
13 grudnia (wtorek) o godz. 18.30 zapraszamy do Muzeum Andrzeja Struga na wykład "Andrzej Strug kosmopolita" [...]
Oddział: 1 września 2011
27 września (wtorek) o godz. 18.30 zapraszamy do Muzeum Andrzeja Struga na wykład dr Marka Kochanowskiego pt "Paryż Żeromskiego" [...]
Oddział: 16 stycznia 2011
25 stycznia (wtorek) o godz. 18.30 Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na wykład dr Annny Kargol "Andrzej Strug w Zagłębiu". Wykład będzie pierwszym z cyklu "Miejsca Andrzeja Struga" [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP