Skrócony regulamin zwiedzania
Oddział: , Dodano: 11 maja 2021

Skrócony regulamin zwiedzania podczas wznowienia działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w 2021 r.

Otwarcie Muzeum dla publiczności nastąpi z dniem 15 maja 2021 r. podczas Nocy Muzeów. W dniu otwarcia Muzeum będzie czynne do godziny 23:59.

Muzeum Literatury będzie czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

poniedziałek, wtorek – nieczynne
środa, piątek 11:00 – 16:00
czwartek 16:00 – 20:00
sobota, niedziela: 11:00 – 18:00

Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 45 min przed zamknięciem Muzeum.

Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie Muzeum − z limitem do 20 osób na wszystkich wystawach.

W przypadku osiągnięcia limitu osób, kolejni zwiedzający są zobowiązani do umówienia innej godziny zwiedzania lub oczekiwania w kolejce do wejścia na zewnątrz Muzeum. O możliwym wejściu poinformuje pracownik Muzeum.

Wstęp na ekspozycję muzealną jest biletowany. Zakup biletów możliwy jest tylko w kasie Muzeum i odbywać się będzie bezgotówkowo przy użyciu terminala do operacji bezgotówkowych lub przelewem. W przypadku braku możliwości zapłaty w formie bezgotówkowej dopuszcza się płatność gotówką. Cennik biletów dostępny tutaj: http://muzeumliteratury.pl/kontakt/

Wprowadza się dla Zwiedzających obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do Muzeum przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Muzeum oraz zaleca się dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekcję po skorzystaniu z toalet.

Wszyscy zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki (lub części odzieży albo przyłbicy) z wyjątkiem:

  • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe jedynie w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą, w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia.

Zwiedzający zobowiązani są poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego, co najmniej 2 m odległości, chyba, że zachowanie odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Dzieci do ukończenia 13. roku życia wchodzą na teren Muzeum wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

Na ekspozycję nie można wnosić dużych plecaków, toreb, walizek. Szatnia Muzeum jest nieczynna do odwołania.

Na terenie ekspozycji zabrania się: wnoszenia broni palnej, niebezpiecznych i ostrych przedmiotów; wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika); palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych; jedzenia i picia; wstępu do Muzeum po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych; dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz; fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, używania dodatkowego oświetlenia i  statywów; fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz w salach ekspozycyjnych.

Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pełny regulamin zwiedzania – pobierz [PDF]


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP