Muzeum Literatury: Ksiazka
Opracowanie i redakcja:
Wiesława Kordaczuk, Lidia Ujazdowska
Współpraca:
Anna Szczepanek,
Małgorzata Wichowska, Joanna Pogorzelska
Konsultacja merytoryczna:
Elżbieta Kosieradzka
Projekt graficzny:
Kamila Baturo
Rok wydania: 2011
Format: 14.5 cm x 20.5 cm
Okładka: miękka
Cena: 25 zł
ISBN: 978-83-8937-60-6
„Polskie muzea literackie” – przewodnik

„Muzea są czymś arcymartwym, przyprawiającym o ból głowy”, pisał w swoim Dzienniku Witold Gombrowicz. Wydany przez Muzeum Literatury przewodnik Polskie muzea literackie stara się tej opinii zaprzeczyć, przedstawiając blisko sto placówek niezwykle istotnych dla polskiego życia kulturalnego. Obok muzeów historycznoliterackich, gromadzących zbiory w oparciu o szeroki kontekst kulturowy poszczególnych epok, prezentuje muzea biograficzne – miejsca urodzenia bądź mieszkania pisarzy, kameralne gabinety – w których zaciszu powstawały wybitne dzieła literatury, izby pamięci i wystawy stałe – znajdujące się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (Białoruś, Francja, Liban, Litwa, Turcja, Niemcy, Ukraina).

Każde z miejsc przedstawione zostało jako wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, opatrzone ilustracjami i zdjęciami, ukazującymi najciekawsze eksponaty ze zbiorów danej placówki, fragmenty unikatowych kolekcji, reprodukcje rękopisów utworów i korespondencji twórców literatury oraz ich pisarskie atrybuty – pióra i maszyny do pisania, ale również rzeczy prywatne: fajki, walizki, meble.

Opatrzony dokładnymi danymi teleadresowymi przewodnik jest atrakcyjnym wydawnictwem zarówno dla turystów, szukających ciekawych miejsc w Polsce, jak i dla miłośników literatury.

Wydanie drugie, uzupełnione.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP