Strona główna » Aktualności » Miron Białoszewski wobec awangardy

Miron Białoszewski wobec awangardy

mężczyzna leży na ławce twarzą w dół

10 listopada (czwartek) o godz. 18:30 zapraszamy na drugie spotkanie towarzyszące wystawie „Patyk, na który nawija się niebo. O Mironie Białoszewskim”.

Ruch awangardowy, obecny w kulturze Europy od przełomu XIX i XX wieku, zmienił oblicze sztuki i literatury. Poezja, teatr i proza Mirona Białoszewskiego wpisują się w dzieje polskiej awangardy artystycznej drugiej połowy XX wieku. Dlaczego poeta zwrócił się w stronę awangardy, w jaki sposób realizował postulat nowatorstwa, co wniósł do dorobku awangardy?

Państwa gośćmi będą prof. Tomasz Wójcik (UW), dr Karol Hryniewicz (UW). Rozmowę poprowadzi prof. Andrzej Kowalczyk (UW, ML)

Prof. Tomasz Wójcik, pracownik naukowy Instytutu Literatury Polskiej UW – kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Przegląd Humanistyczny”; znakomity znawca poezji europejskiej XX wieku. W latach 1993–1996 wykładał dzieje kultury polskiej w Université Stendhal w Grenoble. Autor licznych publikacji, m.in.: Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety, 1993; Pisarze polscy XX wieku, 1995; Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze (Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz), 1995; Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, 1998; Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze, 1999, 2000; Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, 2005; Strona Europy. Studia o XX-wiecznej literaturze polskiej i europejskiej, 2015.

Dr Karol Hryniewicz, pracownik naukowy Instytutu Literatury Polskiej UW – Zakład Literatury XX i XXI wieku); znakomity znawca poezji XX wieku. Autor licznych publikacji, m.in. książki Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza (2014) poświęconej filozoficzno-estetycznym kontekstom literatury XX wieku.