Przejdź do treści

Ferie w Muzeum Literatury

Czarno-biała fotografia przedstawia kilkuletnie dziecko na sankach ciągniętych przez dorosłą kobietę w Ogrodzie Saskim w Warszawie

#Feriezkulturą

W okresie ferii zimowych zapraszamy grupy zorganizowane do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i skorzystania z propozycji zajęć i warsztatów:

Kuferek Mickiewicza. Krótka gawęda o życiu i twórczości 
Jarosław Mikołajewski, autor książki „Kuferek Adama Mickiewicza” czyta wybrane fragmenty prowadząc słuchaczy po życiu Mickiewicza, od narodzin do śmierci. Lekko podana opowieść biograficzna przetykana jest urywkami wierszy i znaczących listów. Autor proponuje nauczycielom, by po wysłuchaniu gawędy poprosili uczniów o stworzenie prostego, tytułowego „kuferka” (może to być zwykła koperta) i umieszczenie w nim wybranych fragmentów poezji lub rysunków przedstawiających epizody biografii poety. Zajęcia trwają 1 godzinę

Zimowy spacer z Mickiewiczem
Uczestników zapraszamy na wspólny spacer po wystawie poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Obejrzymy miejsca dzieciństwa i wczesnej młodości poety, poznamy jego przyjaciół, będziemy w różnych krajach i miastach, do których podróżował Mickiewicz. Znajdziemy się wreszcie w Paryżu, w mieszkaniu poety, gdzie w otoczeniu mebli i pamiątek poznamy rodzinę Adama Mickiewicza.
Zajęcia trwają 1 godzinę

Przyjaciele
Warsztat teatralny dla dzieci.
Zajęcia odbywają się w salach ekspozycji stałej poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Proponujemy uczniom tekst bajki Adama Mickiewicza pt. „Przyjaciele”. Po krótkim wstępie, rozdaniu tekstów i wyznaczeniu ról, wszyscy uczniowie razem z nauczycielami biorą udział w próbie czytanej, podczas której poznajemy tekst, improwizujemy scenki i uczymy się wygłaszać role. W drugiej części warsztatów „wystawiamy na scenie” bajkę Mickiewicza. Uczniowie tworzą „żywą” scenografię i biorą udział w próbie generalnej, a następnie w premierowym przedstawieniu. Warsztat ma charakter „zabawy” w teatr i nie wymaga przygotowań w szkole. W spektaklu biorą udział wszystkie dzieci z nauczycielami i prowadzącym zajęcia.
Ostatnie 20 minut spotkania przeznaczone jest na opowieść o przyjaźniach Adama Mickiewicza i spacerze po ekspozycji ze wskazaniem na ciekawe eksponaty. 
Zajęcia trwają 1,5 godziny

Pudełko zwane wyobraźnią 
Warsztat poetycki.
Uczestników zaprosimy do zabaw słownych opartych na skojarzeniach i zaproponujemy tworzenie metafor, odkrywanie środków poetyckich oraz próbę wspólnej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta. Oprócz świetnej i ciekawej zabawy, zajęcia pomogą rozwinąć wyobraźnię, wrażliwość, a także wzbogacić słownictwo.
Zajęcia trwają 1,5 godziny.

Zapraszamy grupy zorganizowane w terminach:
Wtorek 10 00 – 14.00
Środa i piątek 11 00 -16 00. Rynek Starego Miasta 20, Warszawa


Zgłoszenia grup przyjmujemy w Dziale Naukowo-Oświatowym wyłącznie telefonicznie: 22 /831 76 91; 22/831 40 61 wew. 110. 


Fot. Warszawa. Ogród Saski. Widoczne dzieci bawiące się w parku zimą, zbiory NAC.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram