Program edukacyjny: „Schulz wraca do szkoły!”
Oddział: , Dodano: 13 sierpnia 2012

Program edukacyjny towarzyszący wystawie:
BRUNO SCHULZ. RZECZYWISTOŚĆ PRZESUNIĘTA
Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20, Warszawa

Autorski, niezwykle nowatorski projekt edukacyjny dedykowany przede wszystkim młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Elementem każdego z dziewięćdziesięciominutowych warsztatów edukacyjnych będą zadania maturalne: czytanie ze zrozumieniem oraz tworzenie własnego tekstu w oparciu o prozę autora Sklepów cynamonowych.

Zagadnienia:

1. Artysta na kozetce. Psychoanalityczny klucz do interpretacji twórczości Schulza.
2. Tłuja, Adela i inne… Seksualność, erotyzm, fetyszyzm w literaturze i malarstwie.
3. Swojski (anty)mit. O mitologizacji i demitologizacji.
4. Prorok – mag – szarlatan. Schulz wobec tradycji biblijnej i antycznej.
5. O czym śnią muzy? Oniryczne światy Schulza.
6. Artysta „wieku pożegnań”. Żydowski Drohobycz wg Schulza.
7. Co wynika z „nieliczenia się z rzeczywistością”? Od groteski do makabreski.
8. Schulz, Gombrowicz, Witkacy – tercet mistrzów przekory.
9. Ut pictura poesis… Reaktywacja ideału wg Schulza.
10. „Republika marzeń” – Atlantyda kultury XX wieku? Do czego dziś potrzebny nam Schulz.

Uwaga: O programie edukacyjnym – rozszerzenie – pobierz [PDF]

Warsztaty prowadzone są w piątki, w godzinach: 10.00-11.30 i 12.00-13.30 w siedzibie Muzeum Literatury.

Rezerwacja terminów i wybór tematów w Dziale Promocji:
j.pogorzelska@muzeumliteratury.pl
z.rosinska@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 63

Lekcje prowadzi Michał Friedrich.

Michał Friedrich jest nauczycielem języka polskiego w warszawskich liceach, absolwentem filologii polskiej i animacji kultury, oraz doktorantem na Wydziale Polonistyki UW. Zainteresowania naukowe: – poezja doby baroku, literatura przełomu, XX/XXI w., metodyka nauczania języka polskiego, malarstwo ikonowe dawne i współczesne, antropologia kultury, teatr uliczny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Warszawskim w następujących dziedzinach: mowa – lektura – interpretacja, warsztat nauczyciela polonisty, programy i podręczniki polonistyczne w liceum, programy i podręczniki polonistyczne w gimnazjum. Jest autorem licznych prac naukowych. Współpracuje z Miejskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwem MAC Edukacja i Fundacją Nowoczesna Polska.

Wystawa „Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta” przedstawia twórczość artysty na tle sztuk plastycznych sytuujących się na krawędzi surrealizmu, realizmu magicznego, ironii i refleksyjnej groteski. Dzieła Schulza zestawione z pracami artystów tj. Goya, Weiss, Lebenstein, Witkacy, Hasior, Kantor i in., opatrzone cytatami z prozy autora Sklepów cynamonowych tworzą szeroki kontekst również pozaliteracki do prowadzenia zajęć dla młodzieży szkolnej.

Patrz też: program edukacyjny „Na tropie tajemnic Schulza”


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP