Adam Mickiewicz 1798–1855

Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną w Muzeum Literatury, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką. Wystawa – zorganizowana w dwusetną rocznicę urodzin poety – prezentuje najcenniejsze mickiewicziana z kolekcji własnej Muzeum. Oprócz autografu Grażyny, strony rękopisu Pana Tadeusza, można tu zobaczyć fragmenty listów Mickiewicza, czy … Czytaj dalej Adam Mickiewicz 1798–1855