Znak sprawy: ZP/6/MWG/2016, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja obiektu muzeum W. Gombrowicza we Wsoli”
Dodano: 24 sierpnia 2016

Informacja o wyborze oferty – pobierz [doc]

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP