Znak sprawy: ZP/5/MWG/2016, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja obiektu muzeum W. Gombrowicza we Wsoli”.
Dodano: 1 lipca 2016

Ołgoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP