Znak sprawy: ZP/1/A/2017, Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na „Szczegółowe opracowanie scenariusza i projektu wystawy stałej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z przeniesieniem praw autorskich, dokumentacji przetargowej przygotowanej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pełnienie nadzoru autorskiego”.
Dodano: 24 lutego 2017

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31847-2017 z dnia 2017-02-24r.

Pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP