Znak sprawy: ZP/6/Dz. R./2019, Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa albumu „A wojna nad Polską szalała…”; Część 2: Wykonanie i dostawa ulotek promocyjnych oraz kalendarza biurkowego”. Ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 621617-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.
Dodano: 13 listopada 2019

Ogłoszenie – pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki:
Załącznik Nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części pierwszej (OPZ – dla Części pierwszej) – pobierz
Załącznik Nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części drugiej (OPZ – dla Części drugiej) – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 2a do SIWZ Załącznik Nr 2 do wzoru umowy – PROTOKÓŁ ODBIORU – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór pełnomocnictwa – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ Przykłady: kalendarza (2 przykładowe zdjęcia) oraz ulotki składanej/mapki (2 przykładowe zdjęcia) – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP