Znak sprawy: ZP/6/Dz. R./2019, Informacja o wyborze oferty dla Części 2 w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa albumu „A wojna nad Polską szalała…”; Część 2: Wykonanie i dostawa ulotek promocyjnych oraz kalendarza biurkowego”.
Dodano: 27 listopada 2019

Informacja o wyborze oferty dla Części 2 – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP