Znak sprawy: ZP/5/Dz. Sz./2019, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa wydawnictw dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa katalogu oraz książki do wystawy „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu „Wróblewski/Bloom” oraz folderu „Janusz Głowacki”.
Dodano: 18 października 2019

Informacja o wyborze oferty dla Części 1 i dla Części 2 – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP